Pracownia ornitologii
dr Jacek Betleja – kustosz dyplomowany

Kontakt:
+48 32 281 34 01, w. 205
+48 32 281 82 94, w. 205
tel. kom. + 48 602 304 397
betleja@muzeum.bytom.pl     betleja@interia.pl 

Zajmowane stanowiska w Muzeum Górnośląskim:

 • od IV 1990 do X 1992 – asystent muzealny
 • od XI 1992 do III 1998 – starszy asystent muzealny
 • od IV 1998 do IV 2004 – adiunkt muzealny
 • od V 2004 do IV 2006 – kustosz
 • od V 2006 – starszy kustosz
 • od I 2010 – kustosz dyplomowany

Przebieg pracy naukowej:

 • magister inżynier mechanik, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach, „Konstrukcja freza kształtowego składanego do obróbki kół zębatych o module 30-36”, październik 1988
 • doktor nauk przyrodniczych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski, „Ekologiczne uwarunkowania ekspansji rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus”, grudzień 2003

Bieżące prace muzealne:

 • prowadzenie Banku Informacji Awifaunistycznych Muzeum Górnośląskiego (BIAMG)
 • prowadzenie bazy danych o eksponatach kręgowców
 • prowadzenie inwentarza zbioru kręgowców
 • utworzenie i powiększanie kolekcji skrzydeł ptasich
 • zbieranie materiałów do kolekcji jaj i skórek ptasich podczas badań terenowych
 • zbieranie materiałów wystawienniczych
 • udział w redagowaniu Rocznika Muzeum Górnośląskiego seria Przyroda
 • organizacja spotkań edukacyjnych w ramach działalności Górnośląskiego Koła Ornitologicznego (rocznie 5 spotkań z prelekcjami) www.gko.muzeum.bytom.pl

Bieżące prace naukowe:

 • monitoring populacji, wędrówki i ekologia rozrodu mew oraz rybitw na Górnym Śląsku
 • monitoring populacji, wędrówki i ekologia rozrodu ślepowrona w Dolinie Górnej Wisły
 • ekologia rozrodu hełmiatki na Górnym Śląsku i w Dolinie Górnej Wisły
 • monitoring ptaków przelotnych na zbiornikach zaporowych i stawach hodowlanych na Górnym Śląsku
 • zimowanie ptaków na zbiornikach i rzekach na Górnym Śląsku – koordynowanie prac na całym Górnym Śląsku
 • monitoring pospolitych ptaków lęgowych – udział i koordynowanie prac wolontariuszy na Górnym Śląsku
 • obrączkowanie wybranych gatunków ptaków: mewy, rybitwy, ślepowron oraz bielik, bocian czarny, bocian biały
 • awifauna zbiorników wodnych w woj. śląskim – koordynowanie działań członków Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
 • udział w pracach zespołów badawczych na wybrzeżu Bałtyku: Drapolicz, Akcja Bałtycka, Kuling

Publikacje naukowe z zakresu ornitologii:

 1. Ledwoń M., Betleja J. 2014. Post-breeding migration of Night Herons Nycticorax nycticorax tracked by GPS/GSM transmitters. Journal of Ornithology. DOI: 10.1007/s10336-014-1131-z
 2. Ledwoń M., Betleja J., Stawarczyk T., Neubauer G., 2013.The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland: the role of immigration. J. Ornithol. 154 http://dx.doi.org/ 10.1007/s10336-013-1027-3
 3. Ledwoń M., Neubauer G., Betleja J. 2013. Adult and pre-breeding survival estimates of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida breeding in southern Poland. J. Ornithol. 154: 633–643, http://dx.doi.org/10.1007/s10336-012-0926-z
 4. Betleja J., Ledwoń M., Schneider G. 2012. Drugie stwierdzenie lęgu czapli nadobnej Egretta garzetta w Polsce. Ptaki Śląska 19:105-107.
 5. Betleja J. 2011. Melanistyczny łęczak Tringa glareola na Śląsku. Ptaki Śląska 18: 100
 6. Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P.. 2011. Diet composition of Caspian Gull (Larus cachinnans) breeding in inland habitats in Poland: effect of foraging areas, breeding stages and sympatric breeding with Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica. 88: 80-89.
 7. Neubauer G., Faber M., Betleja J., Gębski P., Iciek T., Kajzer Z., Ławicki Ł., Meissner W., Orłowski G., Sidelnik M., Wiehle D., Winiecki J. 2009. Zimowanie mewy żółtonogiej Larus fuscus w Polsce w latach 1996-2009. Not Orn. 50 (3): 194-205.
 8. Betleja J. 2009. Rybitwa czarna Chlidonias niger. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 439-443. GIOŚ, Warszawa.
 9. Betleja J. 2009. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 435-438. GIOŚ, Warszawa.
 10. Betleja J. 2009. Szablodziób Recurvirostra avosetta. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 347-352. GIOŚ, Warszawa.
 11. Betleja J. 2009. Czapla purpurowa Ardea purpurea. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 130-133. GIOŚ, Warszawa.
 12. Betleja J. 2009. Czapla nadobna Egretta garzetta. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 119-122. GIOŚ, Warszawa.
 13. Betleja J. 2009. Ślepowron Nycticorax nycticorax.. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 113-118. GIOŚ, Warszawa.
 14. Betleja J. 2009. Bączek Ixobrychus minutus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)., Monitoring ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 109-112. GIOŚ, Warszawa.
 15. Betleja J. 2007. Oknówka Delichon urbicum. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 324-325.
 16. Chmielewski S., Betleja J., Nawrocki P. 2007. Rybitwa czarna Chlidonias niger. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 248-249.
 17. Betleja J., Stawarczyk T. 2007. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 246-247.
 18. Bukaciński D., Betleja J., Zieliński P. 2007. Śmieszka Larus ridibundus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 228-229.
 19. Betleja J. 2007. Mewa mała Larus minutus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 226-227.
 20. Cempulik P, Betleja J. 2007. Łyska Fulica atra. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 178-179.
 21. Cempulik P, Betleja J. 2007. Kokoszka Gallinula chloropus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 176-177.
 22. Cempulik P, Betleja J. 2007. Derkacz Crex crex. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 174-175.
 23. Betleja J. 2007. Pustułka Falco tinnunculus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 160-161.
 24. Betleja J. 2007. Czapla purpurowa Ardea purpurea. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 124-125.
 25. Betleja J. 2007. Czapla nadobna Egretta garzetta. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 118-119.
 26. Betleja J., Walasz K. 2007. Ślepowron Nycticorax nycticorax. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 116-117.
 27. Betleja J., Szymkiewicz M. 2007. Zausznik Podiceps nigricollis. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, s. 108-109.
 28. Meissner W., Betleja J. 2007. Skład gatunkowy, liczebność i struktura wiekowa mew Laridae przebywających zimą na składowiskach odpadów komunalnych w Polsce. Not. Orn. 48 (1): 11-27.
 29. Betleja J., Skórka P., Zielińska M. 2007. Super-normal Clutches and Female-female Pairs in Gulls and Terns Breeding in Poland. Waterbirds 30(4): 629-634.
 30. Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Betleja J., 2007. The origin of 'Caspian Gulls’ breeding in Poland. British Birds. 100: 552-554.
 31. Gorczewski A., Betleja J., Dobosz R., Hadaś T.  B. . 2007. Występowanie płomykówki Tyto alba w obiektach sakralnych województwa śląskiego i opolskiego w latach 1998–2003. Kulon 12: 53-71.
 32. Zielińska M., Zieliński P., Kołodziejczyk P., Szewczyk P., Betleja J. 2007. Expansion of the Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Poland. J. Ornithol.148: 543–548.
 33. Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański M., Schneider G., Szlama D. 2007. Atlas ptaków lęgowych Gliwic, rozmieszczenie i liczebność w latach 1988-1990. Roczn. Muz. Górnośl. Przyroda 17: 158 pp.
 34. Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization. Die Vogelwelt 127: 11-22
 35. Kmiecik P., Gwóźdź R., Betleja J., Beuch S., Henel K. 2006. Drugie stwierdzenie czerniczki Aythya collaris w Polsce. Not Orn. 47 (3): 194-195.
 36. Betleja J., Pająk A., Pagórski P. 2006. Sęp płowy Gyps fulvus pod Ciechanowem. Kulon. 11: 108-109.
 37. Betleja J., Meissner W. 2005. Występowanie ptaków krukowatych Corvidae na składowiskach odpadów w Polsce latach 2002-2004. w: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Ptaki krukowate Polski. Poznań.
 38. Gwiazda R., Betleja J., Neubauer G., Faber M. 2004. Taxonomic classification of large gulls colonizing inland water habitats in Poland and their position in the food web. Proceedings of the XIXth International Congress of Zoology, Beijing, China, 23-27 VIII 2004: 551.
 39. Betleja J., Gorczewski A. 2004. Pierwsze stwierdzenie lęgu czapli nadobnej Egretta garzetta w Polsce. Not.Orn. 45: 263-271.
 40. Gorczewski A, Henel K., Henel A., Betleja J. 2003. Występowanie płomykówki Tyto alba w okolicach Głogówka. Ptaki Śląska 15: 136-140
 41. Czapulak A., Betleja J. 2002. Liczebność i rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona (Corvus frugilegus) na Śląsku w latach 90. XX wieku. Ptaki Śląska 14: 5-25.
 42. Czapulak A., Adamski A., Betleja J. 2002. Populacje lęgowe mew Laridae i rybitw Sternidae na Śląsku w latach 1990-2000. Ptaki Śląska 14: 27-46.
 43. Betleja J., Karetta M., Król J., Schneider G. 2002. Pierwsze stwierdzenie lęgu szablodzioba (Recurvirostra avosetta) na Śląsku. Ptaki Śląska 14: 167-170.
 44. Wiehle D, Wilk T., Faber M., Betleja J., Malczyk P. 2002. Awifauna doliny górnej Wisły – część 1. Ptaki Ziemi Oświęcimsko-Zatroskiej. Not. Orn. 43: 227-253.
 45. Faber M., Betleja J., Gwiazda R., Malczyk P. 2001. Mixed colonies of large white-headed gulls in southern Poland. British Birds 94: 529–534.
 46. Czapulak A., Betleja J. 2001. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1996–1999. Ptaki Śląska 13: 107–123.
 47. Betleja J. 2001. Gniazdowanie ślepowrona (Nycticorax nycticorax) w Dolinie Górnej Wisły. Not. Orn. 42 (3): 147-159.
 48. Betleja J., Bocheński Z. 2001. Ślepowron (Nycticorax nycticorax). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). PWRiL, Warszawa, s. 115–117.
 49. Betleja J., Bocheński Z. 2001. Czapla purpurowa (Ardea purpurea). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). PWRiL, Warszawa, s. 117–119.
 50. Betleja J., Schneider G. 2001. Black terns feeding on earthworms. British Birds 94: 437.
 51. Czapulak A., Betleja J. 1998. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1990–1995. Ptaki Śląska 12: 127–143.
 52. Lebedeva N.V., Cempulik P., Betleja J. 1998. Behaviour of the Moorhen (Gallinula chloropus) on wintering. Ornithologia, Moscow 28: 38–45.
 53. Betleja J. 1996. Pierwsze stwierdzenie czapli złotawej (Bubulcus ibis) w Polsce. Not. Orn. 37 (1–2): 141–143.
 54. Betleja J., Henel K., Schneider G. 1996. Ponowne stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej (Larus melanocephalus) na Śląsku. Ptaki Śląska 11: 151–152.
 55. Betleja J., Schneider G., Sroka P. 1996. Obserwacja orlicy (Larus ichthyaetus) na Zbiorniku Goczałkowickim. Ptaki Śląska 11: 157–158.
 56. Betleja J. 1994. Preferencje gniazdowe miejskiej populacji oknówki (Delichon urbica). Ptaki Śląska. 10:106–113.
 57. Betleja J. 1994. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych pustułki (Falco tinnunculus) na Górnym Śląsku w latach 1988–1992. Roczn. Muz. Górnośl., Przyroda 14: 105–116.
 58. Betleja J. 1993. Informacje o zbiorach przyrodniczych w Polsce – wyniki ankietowania. Roczn. Muz. Górnośl., Przyroda 13: 11–35.
 59. Betleja J., Cempulik P., Kwapuliński J., Lebedeva N.V., Loska K., Wiechuła D. 1993. Ecotoxicological characteristics of the winter habitat of the Moorhen (Gallinula chloropus). Pollutants in Environment, Olsztyn 3: 142–147.
 60. Betleja J. 1992. Występowanie pustułki (Falco tinnunculus) na Górnym Śląsku w latach 1988–1991. Ptaki Śląska 9: 61–70.

Sprawozdania i recenzje o tematyce ornitologicznej:

 1. Betleja J., Ledwoń M., 2013. konferencja ornitologiczna Waterbirds Society w Wilhelmshaven 25-28 września 2013 r. Ptaki Śląska 20: 213-217.
 2. Betleja J. 2006. Burfield I., van Bommel F. 2004. BirdLife International: Birds in Europe.Population estimates, trends and conservation status. Cambridge. Not. Orn. 47: 64–67
 3. Betleja J. 2003. 7th International Gull Meeting, Jurata, Polska, 16-19.10.2003. Not. Orn. 44 (4): 298-299.

Doniesienia, artykuły popularnonaukowe i artykuły prasowe o tematyce ornitologicznej:

 1. Betleja J. Krzyśków T. 2014. Do sześciu razy sztuka, czyli Rajd Ptasiarzy po raz kolejny. Ptaki Polski. 34: 34-35.
 2. Betleja J. Krzyśków T. 2013. Rajd Ptasiarzy – po raz piąty. Ptaki Polski. 30: 28-30.
 3. Betleja J. 2012. Rezerwat Łężczok – perła śląskiej przyrody. Ptaki rezerwatu. Ss: 84-114.
 4. Betleja J. 2012. Rajd Ptasiarzy – po raz czwarty. Ptaki Polski. 25: 36-39.
 5. Betleja J. Krzyśków T. 2011. Rajd Ptasiarzy 2011 – nagrodzone zdjęcia. Ptaki Polski. 22: 37
 6. Betleja J. 2010.Szlamiec długodzioby – historia jednego spotkania w trzech aktach. Ptaki Polski. 17: 10-11
 7. Betleja J. 2010. Rajd Ptasiarzy – druga edycja. Ptaki Polski. 17: 28-29.
 8. Betleja J. 2010. Mewy na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska, 59: 7 i 15.
 9. Betleja J. 2009. Pierwszy Polski Rajd Ptasiarzy. Ptaki Polski. 14: 26-29.
 10. Betleja J. 2007. Modraczek – Tarsiger cyanurus. Ptaki Polski. 6: 34.
 11. Betleja J., Ledwoń M. 2006. Dolina Górnej Wisły. Ptaki. 2: 15-18.
 12. Betleja J. 2005.Od raniuszka do bielika, czyli jak się liczy ptaki na Górnym Śląsku. Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Uniwersytet Śląski. Katowice. Pp: 157-170
 13. Betleja J. 2003. Pierwszy lęg czaplona w Polsce. Salamandra. II/2003.
 14. Betleja J. 2003. Czaplon lęgowy. Ptaki. 3: 2.
 15. Betleja J. 2002. Błyski, haczyki i żyłki kontra łabędzie? Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi.. 4-5: 23
 16. Betleja J. 2002. Anegdoty o łabędziach. Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi.. 4-5: 26-27.
 17. Betleja J. 2001. Rybitwa sponsorowana. Ptaki. 4: 9.
 18. Betleja J. 2000. Walsrode – w siedem godzin dookoła świata. Ptaki. 1: 28-29.
 19. Betleja J. 2000. O stawach w Europie. Ptaki. 1: 13-14.
 20. Betleja J. „Ptasi Kalendarz” – 100 artykułów o ptakach w Gazecie Wyborczej w Katowicach w latach 1999-2000
 21. Betleja J. 1998. Łabędzie nieme i ornitolodzy na Górnym Śląsku. Biuletyn Informacyjny Polskiej Grupy Badania Łabędzi.. 2: 14-15.
 22. Betleja J. 1998. Najnowsze wieści o działaniach Grupy CYGNIOL. Biuletyn Informacyjny Polskiej Grupy Badania Łabędzi.. 2: 15.
 23. Betleja J. 1996.Odczytywanie obrączek – nowe zajęcie dla obserwatorów ptaków. Ptaki. 4: 15-16.
 24. Betleja J. 1986. Ptaki zbiornika Goczałkowickiego. Krajoznawca Górnośląski. 2: 35-40.

Opracowania i publikacje z zakresu ochrony przyrody:

 1. Chodkiewicz T., Neubauer S., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kroghulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012-2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11:1-72.
 2. Chodkiewicz T., Neubauer S., Meissner W., Sikora A., Chylarecki P., Woniak B., Byoma S., Brewka B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., Cenian Z., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kajtoch Ł,., Szałański P., Betleja J. 2012. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2010-2012. Biuletyn Monitoringu Przyrody 9:1-44.
 3. Betleja J., Ledwoń M. 2011. Sprawozdanie z monitoringu wpływu działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Kruszywo S.A. Kraków na Zbiorniku Ślepowron na gatunki ptaków w roku 2011. Maszynopis na zlecenie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. ss. 11.
 4. Betleja J., Gacek S., Ledwoń M. 2011.Waloryzacja ornitologiczna terenu projektowanej eksploatacji kruszywa ze złoża Rajsko 2 w miejscowościach Rajsko i Wilczkowie wraz z oceną wpływu planowanej inwestycji na ptaki i ich siedliska. Maszynopis na zlecenie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. ss. 21.
 5. Betleja J. 2011. Opinia ornitologiczna dotycząca wycięcia drzew w okresie lęgowym ptaków. Maszynopis na zlecenie PBO „ANIOŁA” S.A.. ss.3
 6. Betleja J., Ledwoń M. 2011. Roczny monitoring ornitologiczny oceniający wpływ projektowanej farmy wiatrowej w gminie Wielowieś na ptaki i ich siedliska. Część raportu oceny oddziaływania na środowisko, będąca oceną oddziaływania planowanej inwestycji na ptaki. Maszynopis na zlecenie inwestora AKUO Energy. ss 49.
 7. Betleja J. 2011. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca budynków na osiedlu Miechowice w Bytomiu, przed podjęciem prac termomodernizacyjnych. Maszynopis na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice.
 8. Król J., Betleja J. 2010. Dolina Górnej Wisły. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. s. 397-399.
 9. Betleja J., Rojek M., Sojka A., Chlebik G., Szyra D. 2010. Dolina Górnej Odry. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. s. 394-396.
 10. Ledwoń M., Betleja J. 2010. Stawy w Brzeszczach. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. s. 400-402
 11. Gacek S., Betleja J. 2010.Dolina Dolnej Soły. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. s. 403-405.
 12. Betleja J., Ledwoń M. 2010. Sprawozdanie z monitoringu wpływu działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Kruszywo S.A. Kraków na Zbiorniku Ślepowron na gatunki ptaków w roku 2010. Maszynopis na zlecenie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. ss. 12.
 13. Betleja J. 2010. Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją projektu <<Minimalizacja zagrożeń środowiskowych poprzez usunięcie materiałów azbestowych z budynków Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu>> wykonana w zakresie wymaganym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Maszynopis na zlecenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach.
 14. Betleja J., Ledwoń M. 2010. Ocena wpływu rozbudowy i modernizacji lotniska w Bielsku Białej Aleksandrowicach na ptaki i ich siedliska. Maszynopis na zlecenie inwestora. ss 25.
 15. Betleja J. 2009. Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 (IBA PL121) . W: Chmielewski S., Stelmach R. 2009. Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, częśc I:s. 44-50.
 16. Betleja J., Ledwoń M. 2009. Stawy w Brzeszczach PLB120009 (IBA PL123). W: Chmielewski S., Stelmach R. 2009. Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, częśc I: s. 118-126.
 17. Betleja J., Ledwoń M. 2009. Ocena ornitologiczna lokalizacji projektowanej farmy wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Wielowieś składającej się z 25 turbin wiatrowych. Maszynopis na zlecenie inwestora AKUO Energy. ss 17.
 18. Betleja J. 2009. Wytyczne ochronne odnośnie do warunków utrzymania właściwego stanu ochrony populacji chronionych gatunków ptaków i ich siedlisk w rezerwacie Łężczok. Maszynopis na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 19. Betleja J., Ledwoń M. 2009. Sprawozdanie z monitoringu wpływu działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Kruszywo S.A. Kraków na Zbiorniku Ślepowron na gatunki ptaków w roku 2009. Maszynopis na zlecenie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. ss. 12.
 20. Betleja J. 2009. Ocena lęgowości ptaków występujących w zadrzewieniach planowanych do wycięcia w śladzie autostrady A1 w Gliwicach. Na zlecenie GDDKiA w Katowicach.
 21. Betleja J. 2009. Ocena lęgowości ptaków występujących w zadrzewieniach planowanych do wycięcia w śladzie drogi S1 i S69 w Bielsku-Białej. Na zlecenie GDDKiA w Katowicach.
 22. Betleja J. 2008. Opinia o występowaniu ptaków na obszarach gdzie planowana jest wycinka drzew pod inwestycję drogową w Bielsku-Białej. Na zlecenie INWEST COMPLEX Spółka z o.o. w Gliwicach.
 23. Betleja J., Ledwoń M. 2008. Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia <<Planowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Zator – Podolsze Nowe” – część zachodnia>>. Maszynopis na zlecenie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. ss. 25
 24. Betleja J., Fajer M., Rzętała M., Waga J.M., 2008: Natural conditions of the area Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” (the Upper Vistula Valley, Southern Poland), (ed. J. Lóki & J. Szabó) Anthropogenic aspects of landscape transformations, vol. 5, University of Debrecen, Debrecen, p.21-31.
 25. Betleja J. 2007. Opracowanie o zbiorniku Goczałkowickim kwalifikujące do objęcia ochroną w ramach konwencji RAMSAR. Maszynopis na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. ss. 27.
 26. Betleja J., Fajer M., Ruman M., Rzętała M., Waga J.M., Wilczek Z., Chylarecki P., Gwiazda R., Profus P., Joseph-Tomaszewska E. 2006. Waloryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”. Maszynopis na zlecenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. ss. 277.
 27. Betleja J. 2004. Raport o występowaniu ptaków w woj. śląskim – stan na 2002. Na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 28. Betleja J. 2004. Założenia dalszego monitoringu ptaków w woj. śląskim. Na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 29. Betleja J., Henel K., 2004. Beskid Żywiecki Pp.567-570 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 30. Betleja J., Henel K., 2004. Dolina Dolnej Skawy Pp.560-563 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 31. Betleja J., Henel K., 2004. Dolina Dolnej Soły Pp.557-559 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 32. Betleja J., Henel K., 2004. Stawy w Brzeszczach Pp.553-555 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 33. Betleja J., Henel K., 2004. Dolina Górnej Wisły. Pp.549-552 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 34. Betleja J., Henel K., 2004. Stawy Wielikąt i Las Tworkowski. Pp.546-548 w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa
 35. Kasza H., Parusel P.B. (red.), J. Betleja, K. Henel, 1999. Chrońmy zbiornik goczałkowicki.. Przyroda Górnego Śląska, 15/99, 1 – 4.
 36. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J., Ryka W. 1999. Przyroda Sosnowca. PTPP „pro Natura”. Wrocław. ss. 96.
 37. Betleja J. 1999. Waloryzacja ornitologiczna doliny Soły od gminy Oświęcim do zapory w Czańcu. Maszynopis na zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
 38. Cempulik P., Betleja J. Holeksa K. 1998. Opracowanie dokumentacji i wniosków o utworzenie użytków ekologicznych w Siemianowicach Śl.. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śl..
 39. Cempulik P., Betleja J. 1996. Wskazania do przebudowy zbiornika Kozłowa Góra, mające na celu zachowanie i stworzenie warunków dogodnych dla ornitofauny. Bytom. Na zlecenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 40. Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K., Betleja J., Kościelny H., Nowak K., Żyła W. 1996. Waloryzacja przyrodnicza miasta Tarnowskie Góry. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
 41. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K., Kasperek J. 1996. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Tom VIII – uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego – waloryzacja przyrodnicza. Na zlecenie Zarządu Miasta Ruda Śląska.
 42. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K. 1995. Waloryzacja przyrodnicza miasta Będzina. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie.
 43. Cempulik P., Betleja J. 1995. Regulacja rozmieszczenia noclegowisk ptaków krukowatych, szpaków i sierpówek, w aspekcie zmniejszania ich uciążliwości w Parku im. A. Mickiewicza oraz przy ul. Kłodnickiej i Barlickiego w Gliwicach. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 44. Cempulik P. Holeksa K., Betleja J. 1995. Waloryzacja przyrodnicza Piekar Śląskich. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich.
 45. Cempulik P., Betleja J., Holeksa K. 1994. Waloryzacja Przyrodnicza miasta Dąbrowa Górnicza. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
 46. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza miasta Zabrze. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
 47. Cempulik P., Holeksa K., Betleja J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza miasta Siemianowice Śląskie. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
 48. Betleja J., Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K. 1994. Ocena wartości przyrodniczej osadnika poflotacyjnego MG/70. Na zlecenie Kopalni Orzeł Biały.
 49. Cempulik P., Betleja J. 1994. Regulacja rozmieszczenia i liczebności kormorana Phalacrocorax carbo w województwie katowickim. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 50. Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański T., Schneider G., Szlama D. 1993. Waloryzacja przyrodnicza Gliwic na podstawie badań ornitologicznych. Opracowano i przekazano do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 51. Betleja J. 1993. „Żabie Doły” – przykład ochrony struktur przyrodniczych w środowiskach silnie skażonych. Materiały z seminarium Dziedzictwo przyrody terenów zanieczyszczonych, Gliwice, 13-15 maja 1993
 52. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Wskazania do planu ochrony rezerwatu Segiet i jego otuliny. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 53. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Reptach i przyległy odcinek doliny Dramy.” Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 54. Betleja J., Cempulik P. 1992. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”. Część I. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 55. Betleja J., Cempulik P., Dobosz R. 1992. Awifauna projektowanego Rudzkiego Parku Krajobrazowego. Na zlecenie Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska.
 56. Betleja J., Cempulik P., Dobosz R., Grzegorzek P., Holeksa J., Kłys G. 1992. Dokumentacja projektowanego rezerwatu „Las Dąbrowa”. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 57. Cempulik P., Betleja J., Kasperek J. 1991. Waloryzacja przyrodnicza miasta Bytomia. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Inne wydawnictwa:

 1. Kuczyński M., Ledwoń M., Smieja A., Betleja J. 2008. Stawy karpiowe, człowiek i przyroda. ss 40. Broszura do materiałów konferencyjnych: „Przyrodnicze i środowiskowe walory stawów karpiowych, żwirowni  i łowisk wędkarskich, wykorzystanie ich pozaprodukcyjnych walorów dla potrzeb edukacji ekologicznej i lokalnych programów ekorozwoju”
 2. Ziemia Oświęcimska. Mapa turystyczna. 2006. Compass. Kraków.
 3. Dolina Karpia. Album. FWIE. Kraków. 2005. pp 59.
 4. Dolina Karpia. Mapa przyrodniczo-krajoznawcza. 2005. Compass. Kraków
 5. Ledwoń M., Smieja A., Żyła W., Betleja J., Krzanowski Z. 2004. Przyroda kompleksu leśno-stawowego w Brzeszczach-Nazieleńcach. Przewodnik po ścieżce dydaktycznej. TnZ. OTOP.

Recenzje publikacji dla redakcji czasopism naukowych:

 • Acta Ornithologica (2)
 • Notatki Ornitologiczne (4)
 • Scripta Rudensia (2)

Aktywność medialna i popularyzatorska:

 • organizowanie corocznego Ogólnopolskiego Rajdu Ptasiarzy – od 2009 www.facebook.com/RajdPtasiarzy
 • udział w pięciu odcinkach programu „100 tysięcy bocianów” – emisja TVP2, 2008
 • wsparcie merytoryczne w internetowej transmisji na żywo z gniazda bociana białego w Tarnowskich Górach www.vattenfall.pl – 2007-2009
 • udział w filmie dokumentalnym „Jajko” – emisja TVP2, 7.04.2007 (10:15-10:45)
 • udział w programie „100 tysięcy bocianów” – emisja TVP2 (listopad 2006, 03.06.2007)
 • współpraca przy produkcji i udział w filmie „Dolina Karpia – ryby, ludzie i ptaki” – 2006
 • regularna współpraca z programem TVP3 Katowice, programy: „Aktualności” oraz „Bliżej Natury” – corocznie 2-3 wspólne realizacje w latach 2007-2010
 • ponad 30 audycji o tematyce ornitologicznej w radiu regionalnym TOP (obecnie nieistniejące) w latach 1999-2000

Udział w projektach ochrony ptaków:

 • aktywna ochrona pustułki w latach 2003-2005 – projekt koordynowany przez Towarzystwo Salamandra
 • aktywna ochrona rybitw w latach 2002-2004 – projekt koordynowany przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi
 • aktywna ochrona płomykówki w latach 1998-2003 – projekt koordynowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody
 • aktywna ochrona ślepowrona w latach 1991, 2004 i 2007 – projekt koordynowany przez Górnośląskie Koło Ornitologiczne, Towarzystwo na Rzecz Ziemi

Członkostwo w towarzystwach naukowych i innych organizacjach:

 • Royal Society for the Protection of Birds – od 2008
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – od 1991
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne – 1983-2011
 • British Ornithologist’s Union – 1993-2006

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • uprawnienia do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków – od 1985
 • ekspert przyrodniczy, specjalista ornitolog w programach rolno-środowiskowych – 2008-2010
 • Europass-Mobilność – 30.07.2013

Granty Ministerstwa Nauki:

 • INDEX PLUS 2012 dla czasopisma „Ptaki Śląska” – dotacja dla Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
 • Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa oraz zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania – wykonawca w latach 2002-2004

Granty WFOŚiGW w Katowicach:

 • „Ochrona pluszcza Cinclus cinclus w Beskidach w woj. śląskim” – nadzór nad projektem ze strony Muzeum Górnośląskiego – 2006
 • „Ptaki woj. śląskiego – podsumowanie stanu wiedzy i założenia monitoringu” – główny wykonawca w latach 2003-2004

Nagrody i wyróżnienia:

 • „Zielony Czek” – nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kategorii Prace Naukowo-Badawcze, 22.04.2014
 • Nagroda pierwszego stopnia Dyrektora Muzeum Górnośląskiego – 2013

Pełnione funkcje poza Muzeum Górnośląskim:

 • redaktor tematyczny w redakcji czasopisma „Ptaki Śląska” – od 2011
 • prezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego – od 2012
 • członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach – od 2005
 • lider Ornitologicznej Grupy Roboczej OTOP „CZAPLON” – 1996-2012
 • prezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – 1992-2012
 • członek Rady Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2005-2010
 • członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – 2005 – 2008

Wystawy autorskie:

 • „Różne oblicza natury” wspólnie ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski (J.Betleja – komisarz wystawy)
  • Muzeum Górnośląskie, 31.10.- 31.12.2012
 • „Śląskie wizje natury” wspólnie ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski (J.Betleja – komisarz wystawy)
  • Muzeum Górnośląskie, 13.04.- 31.05.2012, zwiedziło 3643 osoby (w tym 1950 osób podczas Nocy Muzeów 19 maja)
 • „Ptaki wokół nas. Łabędzie, gęsi i kaczki” (J.Betleja, R.Dobosz). Prezentowana w:
  • Muzeum w Sosnowcu, 20.03.-28.05.2006, zwiedziło 4699 osób
  • Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim pod nazwą „Ptaki blaszkodziobe”, 24.10.-23.11.2008, zwiedziło 1150 osób
 • „Ptasie wędrówki – 100 lat obrączkowania ptaków” (J.Betleja) Prezentowana w:
  • Muzeum Górnośląskie, 9.05.- 31.08.2000
  • Muzeum Miejskie w Świętochłowicach, wrzesień.- październik 2000
  • Muzeum Regionalne w Wieluniu, maj-czerwiec 2001
  • Muzeum Regionalne w Krotoszynie, 21.03.- 20.08.2002, zwiedziło: 1738 os.
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze, wrzesień – listopad 2002
  • Muzeum Regionalne w Radomsku, maj-czerwiec 2003
  • Muzeum w Sosnowcu, marzec-kwiecień 2003
  • Muzeum Zagłębia w Będzinie , 23.01.-22.04. 2004, zwiedziło 1938 osób
 • „Nowe nabytki Działu Przyrody” (R.Dobosz, A.Imiołczyk, J.Betleja)
  • Muzeum Górnośląskie, 17.05.-10.1995
 • „Bezkrwawe łowy Włodzimierza Puchalskiego” (R.Dobosz, J.Betleja) Prezentowana w:
  • Muzeum Górnośląskie, 24.11.1994-15.02.1995
  • Muzeum w Sosnowcu 21.02.-30.04.1995
  • Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie 4.05.-30.06.1995

Współudział w tworzeniu wystaw Działu Przyrody:

 • wystawa stała „Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska”, część 2 „Wody i Mokradła” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od 22 grudnia 2009
 • wystawa stała „Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska”, część 1 „Lasy” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od kwietnia 2005
 • „Z EKOLOGIĄ NA TY. Co w budkach piszczy?!” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 30.01.1996-5.05.1996

Udział w zagranicznych programach, szkoleniach, wymianach i innych:

 • Education and Culture Lifelong Learning. Program Leonardo da Vinci. European museums as educational centres for teenagers and adults. The Museums of the 21st century. Dublin. 10-16 marca 2013.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • 37th Annual Meeting of Waterbird Society, Wilhelmshaven 25-28.09.2013, referat i poster
 • Hungarian-Polish Symposium, Organizator: University of Debrecen, Faculty of Natural Sciences. Miejsce i termin: Debrecen, 17-18.05.2008 r. Referat: Natural conditions of the area Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” (The Upper Vistula Valley, Southern Poland). (Betleja J., Fajer, M., Rzętała M., Waga J. M.)
 • XIXth International Congress of Zoology, Beijing, China, 23-27 VIII 2004. poster: Taxonomic classification of large gulls colonizing inland water habitats in Poland and their position in the food web. (Gwiazda R., Betleja J., Neubauer G., Faber M.)
 • XIIIth International Symposium „Deltas and Wetlands”, Tulcea, Rumunia, 16-18.09.2004, referat: Upper Vistula River Valley – most important wetland for birds in southern Poland.
 • 7th International Gull Meeting, Jurata, Polska, 16-19.10.2003, poster: The results of gulls counts at rubbish-dumps in Poland (Betleja J., Meissener W.)
 • „Stawy – międzynarodowy skarb przyrodniczy” (Sahnestucke des internationalen Arten- ind Biotopschutzes) , Gut Sunder, Niemcy, 23-24.10.1999, referat: Birds, ornithologists and fishermen in the Upper Vistula Valley
 • 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. Gdańsk, Polska, 15-18.09.1999, dwa postery: Breeding ecology of Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) at Goczałkowice Reservoir (Southern Poland); Status of Night Heron (Nycticorax nycticorax) in Poland (Betleja J., Schneider G.)
 • „Gatunek i jego produktywność w areale”, Sankt Peteresburg, Rosja, 23-26.11.1993

Organizacja konferencji naukowych:

 • Konferencja „Ptaki i ich ochrona na Górnym Śląsku” – 30-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Ustroń, 24-25 września 2011
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mewy i rybitwy – stan wiedzy i plany działań” 5-7 stycznia 2010, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • „Społeczny model wdrażania Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia”, główny organizator: Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Graboszyce k. Zatora, 29.10.2007
 • „25 lat Górnośląskiego Koła Ornitologicznego”, Koszęcin, 14-15.10.2006
 • Konferencja naukowo-technicznej z okazji 50-lecia istnienia zbiornika na Małej Wiśle pod Goczałkowicami, główny organizator: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Pszczyna, 20-21.09.2005
 • Stawy Doliny Górnej Wisły – ludzie, ryby i ptaki, wspólnie z Instytutem Rybackim PAN w Gołyszu, Gołysz, 4-6 czerwca 2004
 • „20 lat Górnośląskiego Koła Ornitologicznego”, Koszęcin, 22-23.09.2001
 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Muzeum Górnośląskie, Bytom, listopad 1991

Udział w konferencjach krajowych:

 • Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych. Katowice, 16-18 stycznia 2013, referat: „Co piszczy w stawie, czyli wartość stawów karpiowych dla ptaków wodnych i błotnych” wspólnie z Mateuszem Ledwoniem ISEZ PAN
 • I Zjazd Obrączkarzy, 18-20 listopada 2011, Gdańsk – Sobieszewo
 • VII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych. Rogów, 30-31 marca 2011.
 • Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna „Ptaki – Środowisko – Zagrożenia”, Zjazd SO PTZool. Lublin 17-20 września 2009, poster: Wzrost liczebności ślepowrona Nycticorax nycticorax w dolinie górnej Wisły.
 • cykl konferencji: „Przyrodnicze i środowiskowe walory stawów karpiowych, żwirowni i łowisk wędkarskich, wykorzystanie ich pozaprodukcyjnych walorów dla potrzeb edukacji ekologicznej i lokalnych programów ekorozwoju”, referat: „Przyrodnicze znaczenie stawów karpiowych” (współautor), Milicz 24.10.2008, Pokrzywna 13.11.2008,  Katowice 20.11.2008, Kraków 21.11.2008
 • konferencja „Społeczny model wdrażania Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia”, Graboszyce k. Zatora, 29.10.2007, referat: „Zarządzanie ostoją Natura 2000 <<Dolina Górnej Wisły>>”.
 • Ogólnopolski Kongres Zoologiczny „Zmienność – Adaptacja – Ewolucja”, Zjazd PTZool, Olsztyn, 12-16.09.2007, referat: „Ekologiczne uwarunkowania ekspansji rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida”.
 • „25 lat Górnośląskiego Koła Ornitologicznego”, Koszęcin, 14-15.10.2006, referat: „Dokąd zmierzamy czyli plany działań GKO na następne 25 lat”
 • Konferencja naukowo-technicznej z okazji 50-lecia istnienia zbiornika na Małej Wiśle pod Goczałkowicami, Pszczyna, 20-21.09.2005, referat: „Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego”
 • „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy” Zjazd SO PTZool Olsztyn 14-18.09.2005, referaty: „Znaczenie zbiorów muzealnych w badaniach ornitologicznych”, „Przemieszczenia polskich mew Larus argentatus sensu lato w pierwszym roku życia” (współautor)
 • „Ochrona drapieżnych zwierząt a cywilizacyjny rozwój społeczeństw ludzkich – poszukiwanie kompromisów”, Konferencja Komitetu Ochrony Orłów, Rogów, 20-21.08.2005
 • „Stawy Doliny Górnej Wisły – ludzie, ryby i ptaki”, Gołysz, 4-6.06.2004, referat: „Ptaki Doliny Górnej Wisły – 10 lat działalności Ornitologicznej Grupy RoBoczej Doliny Górnej Wisły CZAPLON 1994-2004”
 • „Rybactwo stawowe w świetle nowych uregulowań prawnych”, 23.10.2002, Gołysz
 • „20 lat Górnośląskiego Koła Ornitologicznego”, Koszęcin, 22-23.09.2001, referat: „Najnowsze działania GKO”
 • „Ptaki wodne a rybactwo”, Gdynia, 13.11.1998
 • III Sympozjum Wiślane, Przyroda i krajobraz Wisły, wystąpienie: „Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły”, 6.10.1995 Tczew.
 • XVI Zjazd PTZool Łódź, 14-16.09.1995 – poster: „Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły”
 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Przyrodniczego. Muzeum Górnośląskie, Bytom, listopad 1991
 • XV Zjazd PTZool Gdańsk-Gdynia, 2-6.09.1991 – poster: ” Występowanie pustułki Falco tinnunculus w miastach Górnego Śląska”

Udział w krajowych sesjach naukowych, zjazdach, seminariach, szkoleniach, warsztatach i innych:

 • warsztaty w ramach projektu Klubu Gaja – Białka Tatrzańska , sierpień 2012, prezentacja: „Od raniuszka do bielika czyli jak się obserwuje i chroni ptaki”
 • II Zjazd Ornitologów Pomorza, Jurata 24-26 lutego 2012
 • warsztaty opiekunów ostoi IBA OTOP, 5-6 listopada 2011, Koninki w Gorcach
 • wyjazd studyjny: Wizyta przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych w siedzibie instytucji europejskich w Brukseli. 23-29.10.2010, zorganizowana w ramach projektu OTOP „Interwencje ekologicznie w obronie ostoi Natura 2000”
 • szkolenie OTOP ” Interwencje ekologicznie w obronie ostoi Natura 2000″, Kamionki, 11-13 czerwca 2010
 • warsztaty OTOP: „Społeczna ochrona ostoi ptaków w praktyce” Jastrzębia Góra, 23-25.10.2009
 • warsztaty OTOP: „10 lat Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych”, 26-27 września 2009, Smardzewice nad Zbiornikiem Sulejowskim
 • szkolenie OTOP: „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, psychologii konfliktu oraz kontaktów z mediami” w ramach projektu „Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000”, zorganizowane przez OTOP i mediatorzy.pl, Ploski, 4-6 września 2009
 • wykład: „Od raniuszka do bielika, czyli jak się liczy ptaki na Górnym Śląsku” dla Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Centrum Kształcenia Ustawicznego, 18 lutego 2009, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • referat: „Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego”, impreza gminna p.t. „Jezioro Goczałkowickie w czterech porach roku”, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy , 15.11.2008
 • spotkanie robocze o ochronie i badaniach nad bocianem białym, Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, 5-6 września 2008
 • warsztaty „Udział organizacji pozarządowych w procesie inwestycyjnym w korytach rzek”, Otwock 23-24 listopada 2007. Organizator WWF Polska.
 • warsztaty OTOP dla koordynatorów Monitoringu Ptaków Polski 2007-2008 realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Zegrze 2-3 kwietnia 2007
 • szkolenie organizowane przez Związek Producentów Ryb, Sieraków Wielkopolski, 21 września 2006, referat: „Walory przyrodnicze tradycyjnych stawów karpiowych na przykładzie stawów w Dolinie Górnej Wisły”
 • Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 26.01.2006. Chybie, referat: „Ptasia ostoja Dolina Górnej Wisły w europejskiej sieci Natura 2000”
 • słowo wstępne przed projekcją filmu „Marsz pingwinów”, 14.10.2005, IMAX Katowice
 • referat: „Od raniuszka do bielika, czyli jak się liczy ptaki na Górnym Śląsku”. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Uniwersytet Śląski, Katowice 9.05.2005
 • referat: „Ekologiczne uwarunkowania ekspansji rybitwy białowąsej”, Seminarium Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 3.03.2005
 • referat: „Ptaki Doliny Górnej Wisły”, Zjazd Morawskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Ostrawa 20.11.2004
 • warsztaty dla liderów grup lokalnych OTOP, Izabelin, 3-5 grudnia 2003
 • warsztaty OTOP: „Praca z grupą, jak być skutecznym liderem?” Schodno, 11-13 kwietnia 1997
 • Seminarium „Dziedzictwo przyrody terenów zanieczyszczonych”, Gliwice, 13-15 maja 1993
 • Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej – marzec 2009 referat: „Wrażenia ornitologiczne z Maroka”
 • Zjazd Towarzystwa Badań i Ochrony Ptaków w Kielcach – marzec 2010 referat: „Wrażenia ornitologiczne z Maroka”
 • Zjazd Ornitologów Śląskich we Wrocławiu – corocznie od roku1983; prowadzenie konkursu na rozpoznawanie ptaków (2005-07), referaty: Ekspansja mewy czarnogłowej w Polsce (2007); Podsumowanie faunistyczne roku 2006 czyli najciekawsze obserwacje w minionym roku na Śląsku i terenach przyległych (2007)
 • Zjazd Ornitologów Małopolski w Krakowie – corocznie od 1989; prowadzenie konkursu na rozpoznawanie ptaków (2005-07);

Zagraniczne wyprawy ornitologiczne:

 • Dania – wrzesień 1993
 • Norwegia – lipiec 1996
 • Tunezja – lipiec 2005
 • Laponia – czerwiec 2007
 • Izrael – marzec 2008, marzec 2009
 • Egipt – lipiec 2009, luty 2010
 • Maroko – styczeń 2009
 • Indie, Goa – marzec 2010
 • Gambia – listopad 2010
 • Portugalia, Madera – czerwiec 2012
 • Irlandia – marzec 2013
 • Hiszpania, Lanzarote – wrzesień 2013
 • Turcja – maj 2014

Znajomość języków obcych:

 • angielski
 • rosyjski

Zainteresowania, hobby:

 • sprzęt optyczny do obserwacji ptaków www.kestrel.pl, www.edredon.com.pl
 • digiscoping – robienie zdjęć ptaków przez lunetę
 • prowadzenie życiowej listy ptaków: 328 gatunki w Polsce , 502 w zachodniej Palearktyce, 780 na świecie – stan na 18.11.2013
 • odczytywanie ptasich obrączek
 • poszukiwania obrączek ptaków z wykrywaczem metali
 • amatorskie łapanie owadów na upatrzonego
 • muzyka: Billy Idol, Depeche Mode, trance, techno

Marzenia:

 • obserwacje w koloniach ptaków na południowej półkuli: albatrosy i inne rurkonose, pingwiny
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.