Zakup kolekcji systematycznej kusaków (Coleoptera: Staphylinidae) Polski autorstwa Andrzeja Melke został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach
programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych


Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.