Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy  pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje zadanie pod nazwą: “Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”.

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.