waldekmgr Waldemar Żyła – kustosz

Wykształcenie:

 • technik leśnik, Technikum Leśne w Brynku, 1979,
 • mgr biologii, Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 2000,
 • muzealnictwo, studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2007

Zajmowane stanowiska w MGB:

 • 1994 – samodzielny referent do spraw podstawowych
 • 1999 – renowator przyuczony
 • 2000 – starszy asystent muzealny
 • 2004 – adiunkt
 • 2007 – kustosz

Bieżące prace:

 • Budowa i oprawa plastyczna II części stałej wystawy Działu Przyrody „Środowiska wodno-błotne”
 • Organizacja spotkań Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • Gromadzenie materiałów i rozbudowa  muzealnej kolekcji entomologicznej
 • Komasacja muzealnych zbiorów hymenopterologicznych
 • Współpraca z MZDiM w Bytomiu w zakresie rewitalizacji zabytkowych parków i zagospodarowania terenów zieleni urządzonej w Bytomiu

Referaty/sympozja:

 • Werstak K., Żyła W. „Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w Pieninach w latach 1996-1999” na IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 2001.
 • Żyła W. „Stan poznania Eumenidae Polski”  XI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 2004.
 • Miszta A., Celary W., Piekarska-Boniecka H., Żyła W. „Skład gatunkowy błonkówek (Hymenoptera) zasiedlających gniazda trzcinowe na kilku stanowiskach w woj. śląskim”  XII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 2005.
 • Żyła W. „Vespidae (Hymenoptera) Górnego Śląska. Dotychczasowy stopień poznania oraz nowe dane faunistyczne”  XIV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 2007.
 • Żyła W. „Zieleń na terenach zurbanizowanych”, „Ścieżki dydaktyczne” – szkolenie dla nauczycieli w ośrodku Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 10. 2001.
 • Miszta A., Żyła W. „Wstępna ocena zasiedlenia gniazd trzcinowych przez błonkówki na terenie woj. śląskiego” IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE. Ojców. 6-7 maja 2002.
 • Żyła W. „Owady wodne” w ramach Projektu „Ochrona Płazów w woj. śląskim” – szkolenie dla nauczycieli. 2002.
 • Żyła W. „Ginące siedliska woj. śląskiego” i „Programy ochrony czynnej realizowane przez dział Przyrody MGB” w ramach podsumowania roku działań ekologicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach , 8.06.2005.
 • Żyła W. „Metody ochrony wybranych grup owadów w muzeach na wolnym powietrzu”  Międzynarodowe Sympozjum z okazji XXX- lecia Parku Etnograficznego w Chorzowie, 23.06.2005.
 • Cempulik P. Żyła W. Bytomskie parki zabytkowe. Powrót utraconego piękna. UM w Bytomiu, 12. 2008

Wystawy:

 • „Z ekologią na ty. Co w budkach piszczy?!” – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 30.01.1996-5.05.1996 (R.Dobosz, W.Żyła, A.Imiołczyk)  oprawa plastyczna, współudział w tworzeniu ekspozycji. Prezentowana w 15 muzeach na terenie Polski
 • „Eberhard Drescher górnośląski przyrodnik i kolekcjoner (1872-1938)” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 1995. Dwujęzyczna wystawa czasowa. Współudział w tworzeniu ekspozycji. Eksponowana w Muzeum w Kluczborku (1996) i Muzeum w Nysie (1996)
 • „Ginące siedliska i cenne obiekty przyrodnicze woj. śląskiego”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 10. 2003 – 11. 2005, prowadzenie projektu w WFOŚiGW, współudział w tworzeniu scenariusza,  projekt plastyczny ekspozycji.
 • Ekspozycja stała Działu Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, projekt i oprawa plastyczna ekspozycji oraz współudział w tworzeniu scenariusza, część „Lasy” – otwarcie 2005, oraz „Środowiska wodno-błotne” (w budowie)
 • Ekspozycja „Owady żyjące w drewnie” Górnośląski Park Etnograficzny, scenariusz i projekt plastyczny, 06.2005.
 • „Wildlife Photographer of the Year” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nadzór komisaryczny i organizacja ekspozycji w MGB -wszystkie edycje
 • Ekspozycja „Drzewo w naturze i kulturze” Instytut Botaniki PAN w Krakowie, współudział w tworzeniu scenariusza i projekt plastyczny (2007)
 • „Nadleśnictwo Katowice. Ekspozycja dydaktyczna”. Projekt ekspozycji i współudział w wykonaniu dioram, (2008).
 • „Nadleśnictwo Rybnik. Sala dydaktyczna”. Projekt ekspozycji oraz wykonanie części elementów plastycznych (2005)

Udział w towarzystwach:

 • członek założyciel Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, obecnie pełni funkcję sekretarza
 • członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • członek Bytomskiego Towarzystwa Historyczno Muzealnego

Publikacje:

 • 1994. Żyła W. Pierwsze na Górnym Śląsku stanowisko Passaloecus eremita Kohl. (Hymenoptera: Sphecidae). Acta entomologica silesiana. 2(1): 24.
 • 1996. Wiśniowski B., Żyła W. Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Chalcidoidea) w Polsce. Acta entomologica silesiana. 4(1-2): 1-2.
 • 2005. Werstak K., Żyła W. Materiały do poznania os (Hymenoptera: Vespidae) Pieninskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 24 (2): 81-88.
 • 2006. Żyła W. Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. Wiad. entomol. 25 (4): 241-252
 • 2006-2007. Żyła W. Vespidae (Hymenoptera Górnego Śląska. Dotychczasowy stopień poznania oraz nowe dane faunistyczne. Acta entomologica silesiana. 14-15: 67-82.

Popularyzacja:

 • Ledwoń M., Smieja A., Żyła W., Betleja J., Krzanowski Z. 2004. Przyroda kompleksu leśno- stawowego w Brzeszczach- Nazieleńcach. Przewodnik po ścieżce dydaktycznej. 50 ss.
 • Cempulik P., Sochacka M., Żyła W., Hadaś T. B. 2004. Gajdzikowe Górki. Przyrodnicza ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Zabrzu – Rokitnicy. 64 ss.
 • Cempulik P., Sochacka M., Żyła W. 2003. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo- krajobrazowym „Wielokąt”. PTPP „pro Natura”. Wrocław- Bytom.
 • Szczech B., Żyła W. 2000. Srebrne Miasto czyli bytomskie legendy i podania. Platan, Bytom, 177 ss. – ilustracje do książki
 • Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, mapa 1:50 000, na zlecenie GARR SA, 2002 –  opracowanie plastyczne.
 • Wykonanie rysunków do szeregu opracowań popularnonaukowych i ścieżek dydaktycznych.

Inne opracowania:

 • Cempulik P., Żyła W., Holeksa K. 2007. Ocena aktualnego stanu zieleni i infrastruktury wraz z określeniem kierunków i metod przebudowy zabytkowych parków miejskich na terenie Bytomia. Dla UM w Bytomiu.
 • Żyła W. 2007. Koncepcja stałej wystawy w ramach projektu Muzeum Karpia” oraz „Koncepcja stałej wystawy w ramach projektu Muzeum Karpia cz. II, Otoczenie budynku muzealnego” dla Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
 • Żyła W. 2008. Projekt zabudowy dioramy przyrodniczej i rozplanowania w niej eksponatów. Dla Ojcowskiego Parku Narodowego (2008)
 • Cempulik P., Holeksa K., Kasperek J., Sadowska Z., Żyła W. 1998. Waloryzacja przyrodnicza  miasta Radlina. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Radlin.
 • Cempulik P., Holeksa K., Ryka W., Żyła W. 1997. Rozmieszczenie drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń i przebudowy zieleni w rejonie Placu Wojska Polskiego w Siewierzu. PTPP „pro Natura”. Wrocław-Bytom. Na zlecenie Urzędu Miasta Siewierz.
 • Cempulik P., Holeksa J., Holeksa K., Betleja J., Kościelny H., Nowak K., Żyła W. 1996. waloryzacja przyrodnicza miasta Tarnowskie Góry. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Inne prace:

 • Projekt i wykonanie modelu statuetki wręczanej w konkursie „Obraz  a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego. 2008.
 • Projekt i wykonanie modelu statuetki wręczanej z okazji Mistrzostw Świata Psich Zaprzęgów. Lubliniec 04.2005.
 • Projekt i wykonanie modelu statuetki z okazji zawodów „Bieg o nóż komandosa”. Lubliniec 2004.

Zainteresowania, hobby:

 • entomologia
 • akwarystyka
 • fotografia
 • rzeźba w glinie
 • kaktusy

Marzenia:

 • mały domek z dużym ogrodem
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.