XXVII edycja konkursu „Górnośląskie kroszonki”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa śląskiego do udziału w XXVII edycji konkursu na najpiękniejsze kroszonki – jaja zdobione tradycyjnymi i nowatorskimi technikami. Prace przyjmowane będą od 19 do 23 lutego br. w Muzeum Górnośląskim, a otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 12 marca.

Regulamin XXVII konkursu Górnośląskie Kroszonki 2016

Konkurs skierowany jest do osób, które skończyły 16 lat i są mieszkańcami województwa śląskiego. Na konkurs należy dostarczyć zdobione jajka wielkanocne 5 sztuk. Przyjmowane będą tylko prace wykonane na naturalnych jajkach.

Prace należy składać w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom) w dniach 19.02–23.02.2016 r. (piątek: 9.00–18.00, sobotę i niedzielę: 11.00–15.00, poniedziałek i wtorek: 9.00–18.00).

Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania:

1) wykonane techniką rytowniczą (drapane),
2) wykonane techniką batikową (pisane woskiem),
3) wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane),
4) wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.

Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne oraz – w kategoriach 1), 2), 3) – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostaną nagrody finansowe: I nagroda: 300 zł, II nagroda: 200 zł, III nagroda: 150 zł, wyróżnienie: 100 zł. Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 12 marca 2016 r. (sobota) o godzinie 11.30 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa trwać będzie do 17 kwietnia 2016 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przejęcia do zbiorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, z prawem do nieodpłatnego eksponowania, a także reprodukowania ich wizerunków w związku z działalnością Muzeum (w wydawnictwach, prasie, telewizji, sieci internetowej i in.). Odbiór pozostałych kroszonek będzie możliwy po zakończeniu wystawy do 6 maja 2016 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Prawo własności prac nieodebranych przechodzi po upływie powyższego okresu na organizatora. W przypadku, gdy kroszonka ulegnie zmianom organicznym, Muzeum zastrzega sobie prawo do utylizacji.

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje powyższe warunki.

Regulamin do pobrania

12 marca zapraszamy na galę finałową konkursu (godz. 10.30) oraz wernisaż wystawy (godz. 11.30).