V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KRESOWA „Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku” BYTOM, 23–24 listopada 2017 r.

Muzeum Górnośląskie od 2012 roku organizuje Konferencje Kresowe, będące próbą opisania fenomenu miejsca, terytorium i zjawisk, które odnoszą się do tej domeny cywilizacyjnej II RP.

W kolejnych latach inicjatywa ta była kontynuowana we współpracy z Instytutami Historii Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pokłosiem konferencji są publikacje, do tej pory ukazały się dwie – „Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku” (2016) i „Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku” (2017), w przygotowaniu jest kolejna – „Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Tematem  tegorocznej konferencji  są  „Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku” . To próba szerszego spojrzenia na wieloetniczny charakter Kresów i pokazania ich  przez pryzmat doświadczeń innych nardów i wspólnot etnicznych

Szczegóły dotyczące min. udziału w tegorocznej konferencji znajda Państwo na stronie: http://konferencja.muzeum.bytom.pl