Praca w Dziale Historii

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia,
 • udokumentowane zainteresowania tematyką śląskoznawczą XIX i XX w.,
 • komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki) na poziomie B2 (lub wyższym),
 • doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub w instytucjach upowszechniania kultury,
 • doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych,
 • doświadczenie w naukowym opracowywaniu zbiorów,
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i  samodzielność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
 • dorobek naukowy (publikacje) z zakresu historii,
 • znajomość drugiego języka obcego (j. angielski, j. czeski),
 • wiedza z zakresu weksylologii, sfragistyki, falerystyki, numizmatyki lub kartografii Śląska.

 

Opis stanowiska:

 • opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego,
 • prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu,
 • prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań),
 • przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Historii oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych),
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w jednym z największych muzeów na Górnym Śląsku,
 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieoznaczony),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego,
 • stabilne warunki finansowe.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. – wraz z danymi kontaktowymi –

oraz kopię świadectwa z języka obcego) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 31 sierpnia (z dopiskiem „Kadry-historia”).

Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom; e-mail: sekretariat@muzeum.bytom.pl. Liczy się data doręczenia.

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”