Nagroda „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016” dla Muzeum Górnośląskiego!

02Z radością informujemy, że 23 lutego br. Muzeum Górnośląskie otrzymało Nagrodę dla Instytucji Publicznej w konkursie Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016 organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W plebiscycie wyróżnione zostały firmy i instytucje realizujące najbardziej wartościowe praktyki i staże, dzięki którym studenci zwiększają swoje szanse na rynku pracy.

Celami konkursu są: zwiększenie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału w wysokiej jakości praktykach i stażach, informowanie praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania praktyk i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji praktycznej, a także wypracowanie standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże studenckie, przez przedstawicieli studentów, władz uczelni i przedstawicieli praktykodawców.

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i korzystając z okazji, zachęcamy kolejnych studentów i absolwentów do realizowania praktyk oraz staży w naszej instytucji.