XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Ogłaszamy XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.

Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Olgi Boznańskiej Dziewczynka przy oknie z ok. 1890 roku. Prace konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie prozatorskiej bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie tylko w języku polskim, ale również angielskim, niemieckim czy rosyjskim.

Konkurs Obraz a słowo… motywuje do interpretowania artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki, literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in. warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.

Na złożenie prac uczniowie mają czas od dzisiaj (tj. 30 września 2016 r.) do 15 lutego 2017 roku, zaś wyniki poznają w czerwcu. Wtedy też odbędzie się uroczysta Gala Finałowa, w czasie której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu. Motywy ze zwycięskich tekstów staną się ponadto podstawą dla filmu emitowanego podczas Gali.

Dla wielu osób udział w konkursie Obraz a słowo… jest istotnym szczeblem kariery. Rangę i wysoki poziom konkursu podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez kuratoria oświaty i szkoły w całej Polsce.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Publikacje pokonkursowe online
Filmy na podstawie tekstów laureatów:
Rok 2016 – Metafora
Rok 2015 – (De)kompozycja

Olga Boznańska, Dziewczynka przy oknie, ok. 1890 r., Muzeum GórnośląskieRegulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.

Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach, a dokonają go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.

Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłanej na adres: edukacja@muzeum.bytom.pl) oraz jako wydruk komputerowy.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Biuro organizacyjne:
Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127

Terminarz:
Prace mogą być nadsyłane do 15 lutego 2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl oraz podczas Gali Finałowej konkursu (czerwiec 2016).
Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.


Patronat honorowy

Minister Edukacji Narodowej

Patronat medialny

TVP3_Katowice_podst (2)         piekary_200        Cogito     Reflektor