Publikacja „Zwierzęta przeklęte. Wąż” już w sprzedaży

Książka powstała przy okazji organizacji wystawy przez Muzeum Górnośląskie „Zwierzęta przeklęte. Wąż”. Jest bardzo bogato, pięknie i zawsze w związku z tekstem ilustrowana. Dzięki tej pracy, napisanej przystępnym językiem, czytelnik pozna nie tylko węże z punktu widzenia nauk przyrodniczych, ale także ich rolę w różnych cywilizacjach, m.in. prekolumbijskich, chińskiej czy afrykańskiej, oraz w różnych kulturach, np. antycznej, śródziemnomorskiej, celtyckiej, germańskiej czy słowiańskiej. Należy podkreślić nie tylko uniwersalny, ale i lokalny charakter – wiele podawanych informacji dotyczy bowiem przyrody i kultury Śląska oraz innych części Polski. Choć praca ma jako główny cel popularyzację nauki, to jednak wiele przedstawionych w niej faktów i interpretacji ma oryginalny, naukowy charakter.

Uważam, że zarówno wydanie książki, jak i organizacja wystawy są szczególnie ważne także z dwóch innych powodów. Po pierwsze jest to praktycznie pierwsza od kilkudziesięciu lat praca na ten temat w języku polskim (prawdopodobnie od 1956 roku, kiedy ukazała się książka Jana Żabińskiego „To i owo o wężach”). Drugim ważnym dla wydania pracy aspektem jest to, że węże w większości krajów świata, a także w Polsce, należą do zwierząt bardzo trudno chronionych. Pomimo bowiem obowiązujących w całej Europie przepisów ochronnych (najczęściej dzisiaj już ochrony ścisłej) węże (a także padalce) często nadal padają ofiarą aktów ich zabijania i niszczenia w rezultacie przesądów panujących na ich temat. W tym kontekście wszystkie inicjatywy zwalczające lub zmniejszające podobną ignorancję są bardzo cenne. Książkę „Zwierzęta przeklęte. Wąż” uważam za pracę wybitną i bardzo ważną.

z recenzji dra hab. Piotra Daszkiewicza, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, PatriNat OFB – Muséum national d’Histoire naturelle, Paris)

*

Publikację można zakupić zarówno w kasach muzealnych, jak i sklepiku internetowym. Zapraszamy. 

fot. Witalis Szołtys