16 listopada odbędzie się konferencja archeologiczna „Ogień ujarzmiony. Ogniska, piece, hypokausta jako źródła archeologiczne”

Już 16 listopada o godzinie 9.00 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu rozpocznie się konferencja archeologiczna „Ogień ujarzmiony. Ogniska, piece, hypokausta jako źródła archeologiczne”. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej. Konferencja ma charakter zamknięty

Program konferencji naukowej

9.00–9.50 – rejestracja uczestników (ul. Korfantego 34, hol)

10.00 – uroczyste powitanie uczestników i otwarcie konferencji (ul. Korfantego 34, Sala G.G. Gorczyckiego)

Panel 1 (ul. Korfantego 34, Sala G.G. Gorczyckiego)

10.10–10.40 – Dariusz Goiński (Muzeum Zagłębia w Będzinie), Krzesiwo – zwykły fojercojg czy magiczny klucz do świata ognia? Próba interpretacji wybranych znalezisk z okresu od starożytności do średniowiecza

10.40–11.10 – Monika Michnik (Muzeum w Gliwicach), Urządzenia grzewcze (ogniska, paleniska, piece) odsłonięte na osadach w Łanach Małych i Pławniowicach, woj. śląskie

11.10–11.40 – Monika Chabińska (Oddział Górnośląski SNAP), Charakterystyka i funkcja miejsc palenia ognia w strefie cmentarzysk kultury pomorskiej

11.40–12.10 – Marcin Supernak (Oddział Górnośląski SNAP), Ogień wykorzystany. Pola palenisk kultury przeworskiej

12.10–12.30 – dyskusja

12.30–13.00 – lunch (pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji)

13.00–13.30 – Adam Telążka (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM), Piec kotlinkowy i jego pozostałości w kontekście problemów z poprawnością identyfikacji źródeł archeologicznych

13.30–14.00 – Artur Ginter (UŁ), Anna Maria Śliwkiewicz (UŁ), Hypokaustum – nowoczesne ogrzewanie w XIII-wiecznym klasztorze Dominikanów w Łęczycy

14.00–14.30 – Magdalena Poklewska-Koziełł (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Ogrzewanie w klasztorze (po)cysterskim w Bierzwniku od XIV do XX wieku

14.30–15.00 – Piotr Boroń (UŚ), Marcin Paternoga (ARMAJA. Specjalistyczne Usługi Archeologiczne), Ogrzewanie gliwickiej szkoły miejskiej w czasach nowożytnych

15.00–15.30 – Marcin Wagner (UW), Szymon Lenarczyk (Wykop na Poziomie. Usługi Archeologiczne), Magdalena Sugalska (badaczka niezależna), Systemy ogrzewania szklarni odkrytych podczas badań archeologicznych w kwaterze 72 na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

15.30–16.00 – dyskusja

16.00 – podwieczorek (pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji)

16.30 – zakończenie konferencji (pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji)

17.00 – wernisaż wystawy „Ludzie i bestie z kafli rodem” (pl. Jana III Sobieskiego 2, sala B)

Panel 2 (pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji)

10.10–10.40 – Radosław Zdaniewicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ), Symbolika przedstawień na gotyckich i wczesnorenesansowych kaflach piecowych z dworów rycerskich ziemi gliwickiej i toszeckiej

10.40–11.00 – Martyna Niemczyk (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach), Przypadek czy reguła? Kafle w otoczeniu miejsc sacrum na terenie Górnego Śląska

11.00–11.20 – Ewelina Imiołczyk (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, UŚ), Piotr Boroń (UŚ), Wybrane późnogotyckie i nowożytne kafle heraldyczne z zamku Ogrodzieniec ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

11.20–11.50 – Artur Rok (Powiatowy Konserwator Zabytków w Będzinie), Kafle piecowe z Siewierza od XV do końca XVIII wieku. Miasto i zamek

11.50–12.10 – Ewelina Imiołczyk (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, UŚ), Jarosław Święcicki (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), Meluzyna czy bóstwo? Fragment figuralnego kafla płytowego znaleziony przy kościele Świętego Ducha w Bytomiu

12.10–12.30 – dyskusja

12.30–13.00 – lunch

13.00–13.30 – Marta Tobiasz (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych u zbiegu ulic Kramarskiej i Karola Miarki w Nysie

13.30–14.00 – Wojciech Kawka (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), Kafel baniasty ze Strzelina

14.00–14.30 – Kateriny Zisopulu-Bleja (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Kafle z badań archeologicznych w pałacu Górków w Poznaniu

14.30–15.00 – Irena Taranta (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), Kafle i próba rekonstrukcji pieców z monasteru w Supraślu (XVI–XVIII wiek)

15.00–15.30 – Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej), Historia kaflami pisana. Przyczynek do badań nad średniowiecznym i wczesnonowożytnym kaflarstwem pogranicza śląsko-małopolskiego

15.30–16.00 – dyskusja

16.00 – podwieczorek

16.30 – zakończenie konferencji (pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji)

17.00 – wernisaż wystawy „Ludzie i bestie z kafli rodem” (pl. Jana III Sobieskiego 2, sala B)