Spotkanie promocyjne poświęcone publikacji „Vademecum strojów górnośląskich”

„Vademecum strojów górnośląskich” to długo oczekiwana w etnograficznym środowisku naukowym publikacja, poświęcona tradycyjnemu ludowemu odzieniu noszonemu w poszczególnych regionach Śląska. W niedzielę 8 października br. w Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu odbyło się spotkanie poświęcone promocji publikacji. Wydarzenie było okazją do spotkania z dwiema autorkami „Vademecum”: Anną Grabińską-Szczęśniak oraz Anną Jurczyk. Książka ukazuje stroje z Górnego Śląska na obszarze Polski: rozbarski (bytomski), raciborski, rybnicko-wodzisławski, pszczyński, opolski, oleski, głubczycki oraz Górali śląskich, laski i cieszyński. Zakres analizowanego w publikacji materiału obejmuje stroje damskie panien i mężatek oraz stroje męskie. Vademecum można nabyć w kasie muzeum oraz w sklepie internetowym.

„Vademecum strojów górnośląskich” powstało w oparciu o cztery typy źródeł: polskojęzyczną literaturę przedmiotu publikowaną w Polsce od lat 30. XX wieku, kolekcje strojów, zbiory fotografii archiwalnych oraz materiały z badań terenowych prowadzonych od lat 50. do 70. XX wieku zarówno przez pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak i przez innych badaczy oraz studentów, zgromadzone w Dziale Etnografii wspomnianego Muzeum.

Założeniem autorek było nie tylko zebranie materiałów źródłowych, ale przede wszystkim szczegółowe zaprezentowanie elementów strojów na fotografiach – z uwzględnieniem różnorodności zdobień, tkanin czy detali, jak również sposobów wiązania, upięcia, montażu czy fragmentów konstrukcji niewidocznych na zdjęciach archiwalnych i ekspozycjach muzealnych.

Publikacja oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale ukazuje w możliwie szerokim zakresie elementy strojów górnośląskich ze zwróceniem uwagi na podobieństwa i różnice. Ze względu na bogate zaprezentowanie obiektów muzealnych oraz ikonograficznych autorki mają nadzieję, że będzie ona drogowskazem dla osób szyjących stroje, zespołów ludowych oraz pasjonatów, a dla muzealników materiałem porównawczym.

Książkę można nabyć w kasie muzeum oraz w sklepie internetowym.

fot. Witalis Szołtys 

Wystawa „Skarby śląskiej szafy” została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.