Sybilla 2013

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970” znalazł się wśród laureatów XXXIV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013.Wystawa przygotowana we współpracy z Oddziałem katowickim Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacją Brama Cukermana i Ghetto Fighters’ House Museum z Izraela, była jednym z elementów bogatego programu złożonego z konferencji panelowej, rajdu edukacyjnego i cyklicznych wykładów. Autorami scenariusza były dr Aleksandra Namysło oraz Izabella Wójcik-Kühnel. Prace nad wystawą oraz projektem wspierali merytorycznie Monika Bortlik-Dźwierzyńska oraz Andrzej Sznajder. Dodatkowo odsyłamy do strony gdzie można znaleźć wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Proszę zwrócić uwagę na ilość muzeów z terenu Śląska. Możemy być dumni!