Otwarliśmy wystawę „Za murem. Jak powstało warszawskie getto”

Dziękujemy za uczestnictwo w otwarciu wystawy „Za murem. Jak powstało warszawskie getto”. Była to wielka przyjemność odpowiadać na pytania, rozmawiać o tematach nie tylko łatwych, ale także ciężkich i niezwykle emocjonujących.

Na wystawie prezentujemy zdjęcia pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, stanowiące unikalny i niezwykle cenny materiał, dokumentujący życie w getcie warszawskim. Największym europejskim getcie lat II wojny światowej na którego terenie, w kwietniu 1941 roku przebywało 450 tys. Żydów.

Wszystkich, którym nie było dane pojawić się na wydarzeniu zapraszamy na wystawę do 22 grudnia.

otwarcie wystawy: 6 listopada 2019 roku (środa), godz. 17.00
czas trwania: 6 listopada – 22 grudnia 2019
miejsce: ul. W. Korfantego 34
scenariusz wystawy, kurator: Małgorzata Sikorska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
projekt graficzny wystawy: Lena Maminajszwili (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
komisarz wystawy: dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)