Wystawa „Historie z plakatu – plebiscyt na Górnym Śląsku”

Wystawa „Historie z plakatu – plebiscyt na Górnym Śląsku” już niedługo zagości w przestrzeni miejskiej. Na słupach ogłoszeniowych zawisną plakaty z okresu powstań śląskich i plebiscytu. Poprzez ich ekspozycję można nie tylko przywołać klimat tamtych dni, ale przede wszystkim uświadomić odbiorcom projektu doniosłość pytania, na które kazano odpowiedzieć Górnoślązakom w plebiscycie z 21 marca 1921 roku: czy Twój rodzinny dom i Twoja miejscowość ma od dziś leżeć w Polsce czy w Niemczech?

„Wojna na plakaty” miała niezliczone oblicza, sięgano bowiem po argumentację ze wszystkich obszarów życia: od (często niewybrednej) satyry, starającej się zohydzić lub wyśmiać prawdziwe lub rzekome cechy narodowe strony przeciwnej, poprzez najwyższych tonów retorykę patriotyczną, argumenty ekonomiczne i gospodarcze aż po sferę religijną. Trzeba też koniecznie nadmienić, że projekty plakatów i innych druków propagandowych powstawały właśnie tu, w Bytomiu, w Polskim Komisariacie Plebiscytowym – rękoma zatrudnionych w nim lub współpracujących z nim artystów – a ponadto często produkowane były we własnej plebiscytowej drukarni bytomskiej. I wreszcie – to także stąd, z Bytomia, ze słynnego hotelu Lomnitz – siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego – kiedy metody polityczne zawiodły, 3 maja 1921 roku padło wezwanie do wybuchu III powstania śląskiego.

W przybliżeniu tej historii pomogą: Mapownik niepodległej – gra terenowa dla rodzin połączona z projekcją filmu „Znaki” (09.11.2019 r., godz. 12.30) oraz wykład „Wojciech Korfanty w listopadzie 1918 roku: między Berlinem, Poznaniem, Warszawą i Bytomiem” (09.11.2019 r., godz. 16.00).

 

data: 4–17 listopada 2019 roku
miejsce: słupy ogłoszeniowe umieszczone na terenie Bytomia oraz fasada Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu