VII Międzynarodowa Konferencja Kresowa „A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich”

W roku 2019 upływa 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fakt ten skłania organizatorów – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – do przygotowania edycji specjalnej VII Międzynarodowej Konferencji Kresowej. Tegoroczna sesja poświęcona będzie tematowi „A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich”. Celem zasadniczym konferencji będzie interdyscyplinarne i wieloaspektowe przedstawienie proponowanej tematyki, w odniesieniu do perspektyw: politycznej, historycznej, socjologicznej, kulturalnej oraz poprzez recepcję tego okresu w pamięci kolejnych pokoleń. Obrady konferencji toczyć się będą tradycyjnie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w dniu 22 listopada 2019 r.
Założeniem organizatorów jest przybliżenie rzadziej dotąd penetrowanych i popularyzowanych aspektów historii II RP, jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski oraz zagranicy.

 

Organizatorzy konferencji
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Komitet organizacyjny konferencji
Dr hab. Maciej Fic, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Joanna Lusek – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Dr hab. Jolanta Załęczny – Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Program VII Konferencji Kresowej