Katalog wystawy „Z miłości do… Sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” już w sprzedaży!

Dla wszystkich miłośników sztuki nieprofesjonalnej nie lada gratką będzie katalog wystawy czasowej „Z miłości do… Sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, wydany przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

„Z miłości do…” jest piątą wystawą prezentującą śląską sztukę nieprofesjonalną ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, towarzyszącą Art Naif Festiwal w Katowicach. Mówi się, że sztukę nieprofesjonalną tworzy się z potrzeby serca, dlatego w 2019 roku podejmujemy tematykę związaną z miłością. Istnieje wiele ujęć tematu miłości – od egzystencjalnych, potocznych do teoretycznych i eksperckich. Miłość w różnych odsłonach to zagadnienie podejmowane w sztuce od zarania dziejów (miłość matki do dziecka, do ojczyzny, do pasji, Boga itp.). Wystawa jest próbą zaprezentowania spektrum tematyki związanej z miłością, ukazania miłości nie tylko przez pryzmat erotyki oraz zwrócenia uwagi na to, że wartość tę można odnaleźć w różnych sferach życia. Hasło przewodnie wystawy pozwala na przedstawienie różnorodności technik oraz motywów, jakie podejmowali artyści nieprofesjonalni w minionym wieku. Kolejnym założeniem wystawy jest próba uchwycenia tendencji w promowaniu i rozwoju sztuki nieprofesjonalnej w poprzednich latach. Równocześnie to okazja do podjęcia dyskusji nad rozwojem współczesnej sztuki naiwnej oraz jej śląskim fenomenem.

Wystawę w całości tworzą eksponaty z pokaźnej kolekcji twórczości nieprofesjonalnej Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W jej skład wchodzą malarstwo, grafika, rzeźba w drewnie i węglu. Zbiór ten gromadzony jest od lat 50. XX wieku, licząc obecnie ponad 1352 muzealia. W swoich zbiorach muzeum posiada dzieła artystów związanych z najbardziej znanymi śląskimi grupami twórczymi, m.in.: Grupą Janowską, Gwarek 58, Filar ’72 i 18 Obsydian. Obecnie kolekcja jest uzupełniana o prace, które powstały po roku 1989.

Na 56 stronach wydawnictwa miłośnicy sztuki nieprofesjonalnej odnajdą opis kolekcji Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz ze zdjęciami ilustrującymi część zbiorów. W katalogu znajdują się również informacje dotyczące sztuki naiwnej na Śląsku. Całość podzielona jest na kilka części, które przedstawiają miłość w różnych odsłonach (do Boga, Śląska, przyrody, pasji, rodziny czy samego siebie). Publikacja opatrzona jest komentarzami kuratorki – Urszuli Batko.

Katalog to nie tylko idealne uzupełnienie wystawy, ale również pozycja obowiązkowa na półce każdego, kto interesuje się sztuką naiwną czy artystami tworzącymi na Śląsku.

Publikację można nabyć w cenie 17 złotych w kasie Muzeum Górnośląskiego przy pl. J. III Sobieskiego 2 oraz online.