Kościół Świętego Ducha oczami archeologa

„Kościół Świętego Ducha oczami archeologa” – to unikatowa wystawa, ukazująca bogactwo archeologiczne naszego regionu. Pieczę nad dziedzictwem naszej prehistorii sprawują między innymi pracownicy Działu Archeologii MGB. Ich prace w 2020 roku z zapartym tchem śledzili mieszkańcy Bytomia oraz miłośnicy lokalnej historii. Badania wykopaliskowe prowadzone przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego przy kościele Świętego Ducha pozwoliły spojrzeć w przeszłość miejsca związanego z kościołem i nieistniejącymi już założeniami szpitala bożogrobców. Miejsca, gdzie schronie znajdowali najubożsi, którzy nie mogli liczyć na żadną inną pomoc.

Na wystawie prezentujemy najciekawsze zabytki, m.in. monety pochodzące z czasów Jagiellonów. Cennym znaleziskiem jest moneta z ostatniego roku panowania króla Stefana Batorego. Świadectwem wojny trzydziestoletniej są z kolei elbląskie szelągi okupacyjne Karola Gustawa, którymi opłacano szwedzkie wojska stacjonujące przez moment w Bytomiu. Z wojen śląskich, a w zasadzie z okresu tuż po nich, mamy natomiast greszel Fryderyka II oraz guzik o charakterze wojskowym. Pozostałe zaś przedmioty dowodzą kontaktów handlowych odbywających się wzdłuż starego szlaku kupieckiego – Via Regia.

czas trwania wystawy: 26 maja – 30 listopada 2022 roku
miejsce: pl. J. III Sobieskiego 2 
kurator: Jarosław Święcicki
wstęp? w cenie biletu na wystawę czasową