„Niesamowici wikingowie” – prelekcje, warsztaty i inne atrakcje w ramach Międzynarodowego Dnia Archeologii

Tematem tegorocznego wydarzenia będzie wczesnośredniowieczna Skandynawia. Podczas warsztatów będzie można spróbować swoich sił m.in. w wykopaliskach archeologicznych i wykonaniu modelu długiej łodzi wikińskiej. Nie zabraknie też okolicznościowej wystawy – tym razem fotograficznej pt. „Bogowie nordyccy”, udostępnionej przez Stowarzyszenie Utgard z Gliwic. „Skandynawowie” z grupy rekonstrukcji zaprezentują obozowisko, życie codzienne, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło, a także poprowadzą warsztaty tematyczne – tkackie i zielarskie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr hab. Jakub Morawiec z Instytutu Historii UŚ, znany badacz epoki wikingów, który w swojej prelekcji postara się przybliżyć słuchaczom te niezwykle interesujące czasy.

Dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ, jest adiunktem w Instytucie Historii UŚ w Zakładzie Historii Średniowiecza. Pełni także funkcję dyrektora Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich UŚ. W swych badaniach koncentruje się na dziejach Skandynawii we wczesnym średniowieczu i rozwoju średniowiecznej historiografii skandynawskiej. W szczególny sposób interesuje się skaldami islandzkimi, ich poezją oraz sagami na ich temat. Jest autorem licznych artykułów, publikowanych w kraju i za granicą, m.in. Vikings among the Slavs (Wiedeń 2009), Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej (Kraków 2010), Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym (Wrocław 2011), Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów (Katowice 2016) oraz Norwegia. Początki państw (Poznań 2017).