Odszedł dr hab. Krzysztof Sobczyk (1950-2024)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 maja 2024 roku zmarł dr hab. Krzysztof Sobczyk – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, były pracownik Pracowni Archeologicznej Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W 1973 roku został zatrudniony do Działu Archeologii naszej instytucji. Pan Profesor Sobczyk prowadził wykopaliska na dolnopaleolitycznym stanowisku w Raciborzu-Studziennej. Z naszym Muzeum był związany do roku 1974. 

Dr hab. Krzysztof Sobczyk był zasłużonym badaczem europejskiego paleolitu, uczonym o znakomitym dorobku, uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych ekspedycji wykopaliskowych, członkiem m. in. Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego, Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, cenionym i lubianym przez studentów wykładowcą i Człowiekiem wielkiego serca. Był także przyjacielem pracowników Działu Archeologii naszego Muzeum.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.