Jakże byłby nudno, gdyby wszyscy byli tacy sami – o pięknie różnorodności

Wychodząc od prostej obserwacji, że każdy z nas jest inny, różny, wyjątkowy podejmowany jest  temat różnorodności. Na zajęciach wprowadzone zostaje pojęcie różnic kulturowych. Dzieci poznając wybrane eksponaty zapoznawane są także z podstawowymi wiadomościami na temat kultury żydowskiej. Potrafią wskazać różnice i podobieństwa między współistniejącymi niegdyś kulturami. Zajęcia mają na celu także wzmacnianie postaw otwartości oraz zdrowego, pozytywnego zainteresowania drugim człowiekiem.