Anna Kamieńska – świat zalśnił po potopie. Wykład poświęcony poetce w środę 13 lipca

„Anna Kamieńska – świat zalśnił po potopie” to tytuł wkładu poświęconego znanej polskiej poetce, który odbędzie się w środę 13 lipca o godzinie 17.00 w Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prelekcję w ramach muzealnego cyklu „Labirynty literackie” poprowadzi Jolanta Zaczkowska. Wstęp 2 zł.

Anna Kamieńska, której życie zawiera się pomiędzy rokiem 1920 a 1986, to pisarka i  tłumaczka wrzucona do szuflady „poezja religijna”. Cezurą jest rok 1967, rok śmierci męża-poety. I szufladę zatrzaśnięto. Ci, co dysponują kluczykiem, wydobywają to, co uznają za stosowne dla czytelnika, a nie to, co nie leży na dnie i czeka na uczciwego biografa. Zatem wykład dotyczący  „Notatników trzeba  to zaznaczyć będzie dotyczył  okaleczonego  zapisu, ponieważ w opublikowane teksty ingerowali wydawcy i cenzorzy, tych zaś z lat 19801986 w ogóle zabroniono ogłaszać drukiem.

Bohaterka naszego wykładu to pisarka i poetka, autorka książek dla dzieci, także tych religijnych, wybitna tłumaczka  m.in.  Owidiuszowych  „Przemian”, „Naśladowania Chrystusa” Tomasza a Kempisa i psalmów (wieść niesie, że znała 14 języków), a także świadek wydarzeń dziejących się w światku literackim czasów powojennych, choć tym ostatnim nie poświęciła zbyt wielu zapisków.

 

 

Nazwana prorokinią Anną i podniesiona do rangi przyjaciółki ks. Twardowskiego, zyskała  status wybitnej poetki religijnej. Zresztą zaprzyjaźniona była z wieloma poetami i pisarzami. Najczęściej przywołuje się tu Julię Hartwig, Czesława Miłosza i ks. Jana  Twardowskiego. Joanna Siedlecka, pisarka, wspomina też o Marcie Tomaszewskiej, którą trudno w  kontekście pewnych wydarzeń nazwać dziś przyjaciółką. Z kolei wspomniany Czesław Miłosz cenił poetkę za dobroć, wyjawiając, że za dobrą poetkę jej nie uważa…Wątpliwa to poetycka przysługa.

Dzieje biograficzne Anny Kamieńskiej, jej wybory i drogi intelektualne, poszukiwania i odkrycia religijne są de facto zbyt mocno osłodzone i przesłonięte interpretacjami. Narzucono czytelnikowi określony model wiadomości i cytatów i na tym zakończono… Reszta jest milczeniem o faktach  znanych jedynie wybitnym filologicznym znawcom.

Żmudne poszukiwania materiałów i opracowań nie zakończyły się fiaskiem. Jednak ten i ów z badaczy zdradził i wskazał na pewne nieścisłości i dziury w wersji biografii zawodowej obowiązującej dla dzieci, młodzieży i niezbyt dociekliwych czytelników. Zatem i postać, i te szczegóły jej biografii sprzed okresu przełomu, o których możemy mówić, bo są umieszczone w materiałach poważnych naukowców i badaczy dzieł wszystkich Anny Kamieńskiej, zostaną ujawnione podczas spotkania w środę 13 lipca o godzinie 17.00 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Zapraszamy.

 

☑️ kiedy? 13 lipca 2022 (środa), godz. 17.00
☑️ gdzie? Centrum Edukacji, pl. Jana III Sobieskiego 2
☑️ kto prowadzi? Jolanta Zaczkowska
☑️ wstęp: 2 zł