„Rytm miasta”

Z okazji 770. rocznicy nadania Bytomiowi praw miejskich zaprosiliśmy dorosłych fotografów-amatorów do udziału w Konkursie Fotograficznym „Rytm Miasta”. Naszym celem było promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych Bytomia oraz uprawiania fotografii jako środka do ich dokumentowania i upowszechniania, a także inspirowanie do aktywności twórczej mieszkańców Bytomia i osób zainteresowanych tym miastem. Zaproponowaliśmy pięć kategorii tematycznych:

  • Pejzaż
  • Codzienność
  • Dziedzictwo
  • Sytuacja
  • Industria.

Stawiając na artystyczną intuicję uczestników, celowo nie precyzowaliśmy bliżej zawartości każdej z kategorii. Zgłoszone do konkursu fotografie musiały być wykonane w aktualnych granicach administracyjnych Bytomia nie wcześniej niż w 2022 roku. Każdy z uczestników mógł zgłosić łącznie pięć zdjęć z dowolnych kategorii.

Konkurs zakończył się 21 kwietnia. Zgłosiło się do niego 39 uczestników (w większości mieszkańców Bytomia), którzy nadesłali łącznie 161 prac. Najwięcej spośród zgłoszonych prac autorzy zakwalifikowali do kategorii „Industria”, „Pejzaż” i „Dziedzictwo”.

Jury konkursu w składzie:

  • Witalis Szołtys – fotograf, Pracownia Digitalizacji i Fotografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – przewodniczący jury,
  • Antoni Kreis – fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików,
  • Iwona Mohl – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
  • Małgorzata Węgiel-Wnuk – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu,
  • dr Sylwia Widzisz-Pronobis – architekt, współwłaścicielka pracowni architektonicznej Pronobis Studio w Bytomiu,

od 22 do 25 kwietnia 2024 oceniło zgłoszone prace – anonimowe, opatrzone kodami cyfrowymi – przyznając każdej od 0 do 10 punktów. Po zsumowaniu punktacji wyłonionych zostało piętnaście prac wykonanych łącznie przez dziesięciu uczestników.

Niniejszym prezentujemy je na wystawie konkursowej „Rytm miasta”. Poziom rywalizacji był wyrównany, żadna ze zgłoszonych prac nie otrzymała punktacji zerowej. Wyłonienie zwycięzców konkursu powierzamy Wam, zwiedzającym. Każdy z Państwa, odwiedzając wystawę, będzie mógł oddać głos na jedną pracę. Głosowanie zakończy się 12 grudnia bieżącego roku. Autorzy trzech prac, które zdobędą najwięcej punktów, podczas finisażu wystawy 19 grudnia otrzymają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Bytomia. Zapraszamy do głosowania od 16 maja!

czas trwania: 16 maja – 31 grudnia 2024
miejsce: ul. Wojciecha Korfantego 34, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
kuratorzy: dr Agata Bryłka-Jesionek, Maciej Droń, dr Joanna Lusek
wstęp: w cenie biletu na wystawę „Rytm miasta”
partner wystawy: Miasto Bytom 

fot. Klara Puzoń

Plan wydarzeń związanych z wystawą: