Amatorski Zespół Tańca Dawnego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – warsztaty

Zespół Tańca Dawnego to skrzyżowanie klubu sportowego, koła historycznego i szkoły tańca. Staramy się zrekonstruować tańce istniejące na terenie Europy od końca średniowiecza aż do XIX wieku, których opisy zachowały się do naszych czasów w traktatach tanecznych bądź innych źródłach. Wspólnymi siłami ożywiamy tańce dawne poprzez badania i treningi.

Zespół gromadzi pasjonatów historii kultury, którzy chcą zająć się jej aspektem praktycznym – w tym przypadku tańcem dawnym. Opierając się na podstawowych krokach i figurach oraz na zachowanych źródłach historycznych, odtwarzamy tańce w bardzo szerokim zakresie tematycznym: od branle do kontredansów poprzez wszystko, co przyjdzie nam do głowy, a na co źródła uda się znaleźć.

W ramach działalności nie tylko uczymy się tańca i rekonstruujemy konkretne układy, ale też odkrywamy całą otoczkę kulturową z tym związaną – przez doświadczenie poznajemy więc zasady i zależności, z których wynikają konkretne formy taneczne. I właśnie to chcemy pokazać, przygotowując pokazy taneczne lub prowadząc warsztaty.

Rekrutacja i członkostwo

Do zespołu można przyłączyć się w każdej chwili, ale przed przyjściem na pierwsze zajęcia skontaktuj się z koordynatorką Zespołu Cecylią Jańczuk z Działu Edukacji (c.janczuk@muzeum.bytom.pl, 32 281 82 94, w. 127). Jeśli nie masz pewności, czy to zabawa dla Ciebie, co jakiś czas Zespół prowadzi warsztaty, o których informacja pojawia się w harmonogramie działań Muzeum oraz w mediach społecznościowych.

Treningi odbywają się w poniedziałki od 17.00 do 19.00.

Obowiązuje opłata miesięczna w postaci karnetu w wysokości 4–5 zł (1 zł za każdy poniedziałek w miesiącu), którą należy uiścić w kasie Muzeum.

Członkowie muszą mieć 18 lat (lub 16 lat za zgodą opiekuna). Na trening należy przynieść wygodny strój.

Treningi odbywają się w Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2).