Zbiory Online

Obecnie udostępniamy online, przy pomocy programu Navigart, informacje o zbiorach i kolekcjach nie tylko najcenniejszych, ale również o tych, które są, ze względu na ich specyfikę, najbardziej zagrożone. Utrwalenie i udostępnienie cyfrowego obrazu to, obok zabezpieczania materialnych dowodów, równie ważna forma zachowania dziedzictwa kulturowego.