Archeologia

Dział Archeologii posiada najbogatszy, liczący ponad 350 tysięcy zbiór zabytków archeologicznych mówiących o przeszłości ziemi śląskiej w granicach obszarowych Górnego Śląska i Zagłębia. Wśród zabytków pochodzących ze wszystkich okresów pradziejowych od paleolitu do późnego średniowiecza najwięcej jest obiektów z epoki brązu i okresu halsztackiego.

Wystawy

Wydarzenia