Etnografia

Kolekcję Działu Etnografii, liczącą ponad 20 tysięcy muzealiów, tworzą eksponaty związane z kulturą materialną i duchową, jak również archiwalne fotografie dokumentujące obraz kultury ludowej Górnego Śląska XIX i XX wieku. Są wśród nich m.in. stroje, wyposażenie wnętrz mieszkalnych, zabytki związane z rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem i górnictwem.

Wystawy

Wydarzenia