_MG_4371

płyta CD „Wierzyć mię, Panie, ucz…”

15.00zł

95 w magazynie

Opis produktu

Muzyka organowa śląskich kompozytorów ewangelickich

Niniejsza płyta ukazuje fragment bogatej spuścizny organowej, powstałej w środowisku ewangelików śląskich XIX i XX wieku, w tym kompozytorów związanych ze Śląskiem Górnym i Śląskiem Cieszyńskim. Część z nich działała w środowisku muzycznym Katowic, jako czynni organiści
i nauczyciele młodych pokoleń śląskich muzyków. Zachowane w rękopisach i drukach utwory śląskich twórców wybrzmiewają dziś głównie podczas licznych koncertach organowych, choć większość z nich, zwłaszcza opartych na tematach pieśni kościelnej, powstała z myślą o ubogaceniu
liturgii…