Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Fot. MGB

Projekt „Rewitalizacja budynków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR 3.3.1) i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych), budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych zapewnionych przez organizatora Muzeum, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W 2005 roku Muzeum wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie remontu. Wniosek ten został ostatecznie przyjęty w 2007 r., a w kwietniu 2008 r. przystąpiono do prac remontowych. Wartość prac po aktualizacji wyniosła 1.816.797,51 zł.

Zakres remontu obejmował kompleksową renowację elewacji budynków wystawowego i administracyjnego oraz adaptację dotychczas niewykorzystanych pomieszczeń na parterze. Kompleksowa renowacja elewacji to m.in. czyszczenie cegły klinkierowej, czyszczenie okładziny kamiennej na ścianie frontowej budynku wystawowego, wymiana części stolarki okiennej oraz hydrofobizacja (powleczenie powłoką ochronną) ścian. Poprawiło to znacząco wygląd budynku, który powstał na początku lat 30. XX wieku i jest znakomitym przykładem architektury funkcjonalistycznej.

Adaptacja parteru i fragmentu piwnic polegała na remoncie ok. 450 m2 pomieszczeń, w których obecnie znajduje się Centrum Edukacji, czyli miejsce, gdzie odbywają się liczne zajęcia i spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomieszczenia, które zajmują powierzchnię około 250 m2, to poza salą o uniwersalnym zastosowaniu, także zaplecze oraz sanitariaty.

Cały projekt przyczynił się do poprawienia wizerunku centrum miasta.  Autorem projektu rewitalizacji budynków MGB była mgr inż. Izabella Matuszowicz, a wyłonionym w przetargu wykonawcą – firma EGO S.A.

zporr

2016 All Rights Reserved | Muzeum Górnośląskie w Bytomiu