Zasady wypożyczeń muzealiów ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego przez inne muzea oraz uprawione podmioty i instytucje reguluje "Regulamin wypożyczeń muzealiów ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu" będący załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Nr 12/2013.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin wypożyczeń -  pobierz regulamin      

Wzrór Umowy użyczenia - pobierz formularz      

Protokół zdawczo - odbiorczy - pobierz formularz      

2016 All Rights Reserved | Muzeum Górnośląskie w Bytomiu