• Archeologia

  Dział Archeologii posiada najbogatszy, liczący ponad 350 tysięcy zbiór zabytków archeologicznych mówiących o przeszłości ziemi śląskiej w granicach obszarowych Górnego Śląska i Zagłębia. Wśród zabytków pochodzących ze wszystkich okresów pradziejowych od paleolitu do późnego średniowiecza najwięcej…. .

 • Biblioteka

  Biblioteka Muzeum Górnośląskiego gromadzi wydawnictwa polskie i zagraniczne z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i przyrody. Posiada również bogaty dział silesiaków. Zasoby czasopism obejmują tytuły zarówno XIX-wieczne, głównie niemieckie, jak i bieżące, specjalistyczne, związane z…. .

 • Etnografia

  Kolekcję Działu Etnografii, liczącą ponad 20 tysięcy muzealiów, tworzą eksponaty związane z kulturą materialną i duchową, jak również archiwalne fotografie dokumentujące obraz kultury ludowej Górnego Śląska XIX i XX wieku. Są wśród nich m.in. stroje, wyposażenie…. .

 • Historia

  Dział Historii gromadzi eksponaty związane z historią Bytomia i Górnego Śląska. W zbiorach działu znajdują się cenne obiekty dokumentujące dzieje miasta i regionu (zwłaszcza okres powstań śląskich i plebiscytu), a także pamiątki związane ze społecznością kresowian,…. .

 • Przyroda

  Liczący ponad pół miliona okazów zbiór Działu Przyrody tworzą kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą zbiory entomologiczne oraz ornitologiczne, które pod względem liczebności plasują się na czwartym miejscu w kraju.. .

 • Sztuka

  Zbiory Działu Sztuki stanowi blisko 12 tysięcy obiektów o najwyższej randze artystycznej, reprezentujących różne dziedziny sztuki, szeroki zakres chronologiczny i wachlarz motywów. Nowoczesne malarstwo polskie, polska sztuka współczesna, malarstwo i grafika europejska czy rzemiosło artystyczne to…. .

 • Zbiory Online

  Obecnie udostępniamy online, przy pomocy programu Navigart, informacje o zbiorach i kolekcjach nie tylko najcenniejszych, ale również o tych, które są, ze względu na ich specyfikę, najbardziej zagrożone. Utrwalenie i udostępnienie cyfrowego obrazu to, obok zabezpieczania…. .

2016 All Rights Reserved | Muzeum Górnośląskie w Bytomiu