Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 2617/82/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2019 r. w sprawie: Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2617/82/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2019 r – Ogłoszenie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2617/82/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2019 r. – Regulamin i harmonogram pracy komisji konkursowej