Abstrakcja da się lubić (?)

Alfred Lenica, Opis morza: Faktura i Fantastyka, 1965, ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego, fot. Witalis Szołtys

Jak powstało pierwsze w pełni świadome dzieło abstrakcyjne? Co oznacza pojęcie abstrakcji gorącej? Co łączy wielkiego impresjonistę Claude’a Moneta z abstrakcjonistami? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdą Państwo podczas wykładu poświęconego sztuce niefiguratywnej.

Znamiennym pozostaje fakt, iż nazwiska takie jak Kandinsky, Malewicz, Jackson Pollock są dziś powszechnie znane. Mimo to wciąż istnieje problem percepcji sztuki abstrakcyjnej.

Spotkanie jest zatem próbą usystematyzowania wiedzy na ten temat, bowiem – jak to często bywa – znajomość przedmiotu staje się gwarantem lepszego zrozumienia złożoności danego zjawiska.

Data: 22 czerwca 2017 (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji
Prowadzący: Helena Kisielewska
Wstęp wolny

Na zdjęciu:  Alfred Lenica, Opis morza: Faktura i Fantastyka, 1965, ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego, fot. Witalis Szołtys