103714

MUZeum MUZycznie

MUZeum MUZycznie łączy sztukę, muzykę, literaturę, nowe technologie z wiedzą naukową. Interdyscyplinarny projekt prowadzony przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne w partnerstwie z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pokazuje, że o jednej kwestii można mówić za pomocą wielu środków. Kierowany jest do różnych grup wiekowych (zajęcia dostosowywane są do uczestników) i zachęca do rozmaitych form aktywności. Więcej informacji

Czytaj dalej