Zlecenie – naprawa klimatyzatorów

Zlecimy firmie wymianę uszkodzonych silników wentylatorów wraz z tłumikami drgań (2 szt.) – klimatyzatorów DAIKIN – rok produkcji 2001. Kontakt: 795-432-395

Czytaj dalej
MG_0851

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Bytom, dn. 24.04.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem. Osadzenie wpustu drogowego na terenie

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem. Osadzenie wpustu drogowego na terenie i podpięcie go do istniejącej kanalizacji deszczowej. Renowacja

Czytaj dalej
Muzeum Górnośląskie

Oferta pracy na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

Muzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko Głównej Księgowej/Głównego Księgowego. Aplikacje można składać do 15 kwietnia br. Wymagania: • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe • wykształcenie

Czytaj dalej

Praca – opiekun ekspozycji

Poszukujemy  opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: Minimum średnie wykształcenie Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność , systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka kultura osobista Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej  

Czytaj dalej

Praca – konserwator zabytków

Poszukujemy kandydata na stanowisko konserwatora zabytków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacji i restauracji dzieł sztuki (preferowana specjalizacja – konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej), mile widziana udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora zabytków umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana znajomość języka obcego

Czytaj dalej

Praca – specjalista ds. księgowości

Poszukujemy specjalisty ds. księgowości do pracy w Dziale Księgowości Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, podatki, ekonomia) Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, VAT Doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane w instytucjach kultury Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi programu FK Znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych oraz zasiłków

Czytaj dalej

Ogłoszenie – malowanie

Zlecimy firmie malowanie pomieszczenia wystawowego „322” w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2. Ogólna powierzchnia ścian do malowania ~500m2. Ściany wymagają co najmniej dwukrotnego malowania. Część powierzchni: ~155m2 należy pomalować na kolor: grafitowa noc (DULUX), pozostała powierzchnia : ~345m2 na kolor: białe żagle (DULUX). Pomieszczenie należy odmalować w terminie 10-28 lutego br. Na powierzchni około 100m2 jest naklejona

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Zlecimy firmie budowlanej pilne wykonanie prac zabezpieczających na dwóch elewacjach budynku „UL” przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu – zgodnie z przedmiarem robót. Oferty proszę kierować na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl Kontakt telefoniczny: 795-432-395 PRZEDMIAR ROBÓT 

Czytaj dalej

Ogłoszenie – prace budowlane

Zlecimy firmie budowlanej naprawę uszkodzonych filarów (odspojeń płyt okładzinowych) budynku wystawowego usytuowanego przy pl. Jana III Sobieskiego  2. Kontakt pod numerem telefonu: 795432-395 Oferty proszę kierować na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kwalifikowanej całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Czytaj dalej

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej prac polegające na usunięciu spękań i pomalowaniu farba emulsyjną biała pomieszczeń wystawowych o wymiarach: 775x580x380cm 320x440x380cm 840x575x380cm 350x250x350cm Prace należy wykonać do dnia 10 stycznia 2017r. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 795-432-395. Oferty przesyłać do 7.12.2016r. na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 352176 – 2016 z dnia 2016-11-25 r. Bytom: Przetarg nieograniczony na usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrani: Tekst ogłoszenia SIWZ Informacja z otwarcia ofert  

Czytaj dalej

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej prace odświerzające pomieszczeń muzealnych polegających na: Pomieszczenie biurowe wielkości 5,8×5,9×3,5m mieszczące się w budynku przy ul. Korfantego 34 – usunięcie pozostałości po zalaniach, usunięcie spękań, odspojeń, malowanie farbą emulsyjną białą. Pomieszczenie portierni o wymiarach 7,4×3,3×3,0m usytuowane na parterze budynku administracyjnego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 – malowanie farbą emulsyjną. Bliższych informacji można

Czytaj dalej

Praca w muzeum – księgowa

Muzeum Górnośląskie przyjmie specjalistę ds. księgowości do pracy w Dziale Księgowości Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, podatki, ekonomia) Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, VAT Doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane w instytucjach kultury Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office umiejętność obsługi programu FK umiejętność rozliczania podatku VAT Dokładność i systematyczność,

Czytaj dalej

Praca w muzeum

Muzeum Górnośląskie przyjmie do pracy w Dziale Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia sztuki udokumentowane zainteresowanie sztuką współczesną minimum komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) na poziomie B2 (lub wyższym) swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętność

Czytaj dalej