Muzeum Górnośląskie

Praca w Dziale Historii

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii Wymiar czasu pracy: cały etat Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia udokumentowane zainteresowania tematyką śląskoznawczą XIX i XX w. komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki) na poziomie B2 (lub wyższym) doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub w instytucjach upowszechniania kultury

Czytaj dalej
MG_8784

Praca – Redaktor w Dziale Wydawniczym

Muzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko redaktora w Dziale Wydawniczym   Wymagania: minimum 2- letnie doświadczenie na stanowisku redaktora wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne/filologiczne perfekcyjna znajomość ortografii, interpunkcji łatwość pisania, tworzenia tekstów znajomość znaków i zasad korekty spostrzegawczość, systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy umiejętność współpracy w grupie umiejętność pracy z edytorami tekstów (w tym b. dobra znajomość pakietu Office)

Czytaj dalej
Muzeum Górnośląskie

Praca – Kierownik Działu Wydawniczego

Muzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko kierownika Działu Wydawniczego   Wymagania: wykształcenie wyższe 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym kompetencje kierownicze praktyczna znajomość i umiejętność projektowania materiałów reklamowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.) oraz publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowanie okładek oraz projektowanie i formatowanie publikacji); umiejętność posługiwania się m.in. programami: InDesign, Illustrator, Photoshop biegła znajomość pakietu MS

Czytaj dalej
Fot. Witalis Szołtys

Praca – Specjalista ds. promocji i marketingu

Muzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji i marketingu Wymagania: wykształcenie wyższe, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo 3-letnie doświadczenie pracy w promocji lub marketingu zaangażowanie w powierzone zadania, kreatywność i otwartość zdolność ustalania priorytetów, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu umiejętność pracy

Czytaj dalej

Zlecenie – naprawa klimatyzatorów

Zlecimy firmie wymianę uszkodzonych silników wentylatorów wraz z tłumikami drgań (2 szt.) – klimatyzatorów DAIKIN – rok produkcji 2001. Kontakt: 795-432-395

Czytaj dalej
MG_0851

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Bytom, dn. 24.04.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem. Osadzenie wpustu drogowego na terenie

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem. Osadzenie wpustu drogowego na terenie i podpięcie go do istniejącej kanalizacji deszczowej. Renowacja

Czytaj dalej
Muzeum Górnośląskie

Oferta pracy na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

Muzeum Górnośląskie poszukuje kandydata na stanowisko Głównej Księgowej/Głównego Księgowego. Aplikacje można składać do 15 kwietnia br. Wymagania: • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe • wykształcenie

Czytaj dalej

Praca – opiekun ekspozycji

Poszukujemy  opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: Minimum średnie wykształcenie Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym Dokładność , systematyczność, zorganizowanie Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Umiejętność pracy pod presją czasu Wysoka kultura osobista Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi kasy fiskalnej  

Czytaj dalej

Praca – konserwator zabytków

Poszukujemy kandydata na stanowisko konserwatora zabytków Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacji i restauracji dzieł sztuki (preferowana specjalizacja – konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej), mile widziana udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora zabytków umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana znajomość języka obcego

Czytaj dalej

Praca – specjalista ds. księgowości

Poszukujemy specjalisty ds. księgowości do pracy w Dziale Księgowości Górnośląskiego w Bytomiu.   Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, podatki, ekonomia) Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, VAT Doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane w instytucjach kultury Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office Umiejętność obsługi programu FK Znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych oraz zasiłków

Czytaj dalej

Ogłoszenie – malowanie

Zlecimy firmie malowanie pomieszczenia wystawowego „322” w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2. Ogólna powierzchnia ścian do malowania ~500m2. Ściany wymagają co najmniej dwukrotnego malowania. Część powierzchni: ~155m2 należy pomalować na kolor: grafitowa noc (DULUX), pozostała powierzchnia : ~345m2 na kolor: białe żagle (DULUX). Pomieszczenie należy odmalować w terminie 10-28 lutego br. Na powierzchni około 100m2 jest naklejona

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Zlecimy firmie budowlanej pilne wykonanie prac zabezpieczających na dwóch elewacjach budynku „UL” przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu – zgodnie z przedmiarem robót. Oferty proszę kierować na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl Kontakt telefoniczny: 795-432-395 PRZEDMIAR ROBÓT 

Czytaj dalej

Ogłoszenie – prace budowlane

Zlecimy firmie budowlanej naprawę uszkodzonych filarów (odspojeń płyt okładzinowych) budynku wystawowego usytuowanego przy pl. Jana III Sobieskiego  2. Kontakt pod numerem telefonu: 795432-395 Oferty proszę kierować na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kwalifikowanej całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Czytaj dalej

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej prac polegające na usunięciu spękań i pomalowaniu farba emulsyjną biała pomieszczeń wystawowych o wymiarach: 775x580x380cm 320x440x380cm 840x575x380cm 350x250x350cm Prace należy wykonać do dnia 10 stycznia 2017r. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 795-432-395. Oferty przesyłać do 7.12.2016r. na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Czytaj dalej